Skal det offentlige legge til rette for sosial dumping og økt forurensning?

Nei, mener vi i Rødt og derfor er vi også for et mer aktivt eierskap i Torp Sandefjord lufthavn. I dag er det mange lavprisselskaper som flyr fra Torp. Disse er kjent for å presse sine ansatte på lønns- og arbeidsvilkår for å holde prisene nede.

Mange tenker kanskje på piloter med høy lønn og gode ordninger når de tenker på ansatte i luftfart. Den tid er forbi. I dag opplever de ansatte i flyselskaper høyt arbeidspress og dårligere ordninger enn tidligere. Verst er det i lavprisselskapene. Årlige permitteringer uten lønn i lavsesong, ingen sykelønn, at man selv må betale for uniform og annet arbeidstøy samt lange dager og tøffe turnuser er kjente eksempler.

Selskapene dømmes ikke etter norsk arbeidsmiljølov fordi de ansatte per definisjon er ansatt i et annet land. Det betyr ikke at det er mindre alvorlig. Så er spørsmålet om vi som kommune og fylkeskommune skal legge til rette for denne type selskaper på en flyplass som i all hovedsak er i offentlig eie? Vi i Rødt mener nei.

Lavprisselskapene bidrar heller ikke til utslippskutt når flybilletten er billigere enn togbilletten til flyplassen. Rødt mener at vi som eiere også bør legge press på at flyplassen blir mer miljøvennlig og jobbe for å hjelpe selskapene å kutte i utslippene.

Rødt ønsker at det offentlige skal bidra til et seriøst arbeidsliv, der det er ordna forhold og der er fint å være ansatt., i tillegg til en offensiv miljø- og klimasatsning. Da må vi bruke de mulighetene vi har: vi må være en ryddig arbeidsgiver som stiller krav til de selskapene som operere på vår eiendom.

Nå mener vi det er på tide at vi bruker vår eiermakt i Torp for å sørge for at luftfartens verstinger ikke skal få fritt spillerom i Sandefjord.