Vi må kutte klimagassutslippene for å løse klimakrisen, og transportsektoren utgjør en betydelig del av utslippene.

I juli lanserte EU klimapakka «Fit for 55», hvor de blant annet går inn for å forby salg av nye fossilbiler fra 2035. Fra før av har Venstre fått med seg både regjering og Storting på å sette mål om at alt nybilsalg i Norge skal være fornybart allerede ti år tidligere, i 2025.

Disse signalene må få konsekvenser for valgene kommunene og næringslivet tar. Det er ikke forsvarlig å satse på forurensende biler når en skal kjøpe inn nye framkomstmiddel.

Norge har nå den høyeste elbilandelen i verden, og den øker stadig. Hittil i 2021 er elbilandelen i nybilsalget 57,3 prosent. I juni var elbilandelen 64,6 prosent.

I gamle Vestfold fylke er bare 12,17 prosent av bilene elbiler. Næringslivet og kommunen har med sin innkjøpsmakt et ansvar, og bør vise vei. Vi har få år igjen før vi uansett må være over på grønnere løsninger.

Det skal bli enklere, rimeligere og tryggere å velge kollektiv, sykkel og gange, men for de som fortsatt trenger bil i sin hverdag – må det bli enda lettere å velge det mest miljøvennlige alternativet.

Det skal lønne seg å velge miljøvennlig

For å gjøre overgangen enklere fra fossilt til utslippsfritt, har Venstre sørget for å innføre og beholde elbilfordelene. Det gjør at flere har råd og mulighet til å velge det utslippsfrie alternativet. Det er viktig, når vi trenger å kutte utslipp fra transportsektoren raskt, for å løse klimakrisa og nå klimamålet.

I år går jeg og Venstre til valg på at det alltid skal lønne seg å velge miljøvennlig. Da må vi fortsatt ha elbilfordelene. Slik vil det ikke være om Ap og Sp tar over. Da vil de innføre moms på bilene over 600 000 kroner. Altså typiske biler med større rekkevidde, plass til hele familien, eller de store varebilene som forurenser mest når de kommer i diesel- eller bensinversjon.

Behold elbilfordelene

At EU si klimapakke legger opp til et forbud av salg av nye fossilbiler fra 2035 er nok en grunn til å videreføre elbilfordelene, og å fortsette å bygge ut det norske ladenettverket.

Venstre innførte elbilfordelene, og det er Venstre som har kjempa for de i hvert budsjett. Vi kommer òg til å kjempa for de i de neste fire åra.