Selv om jeg er veldig glad i både Telemark og telemarkinger, mener jeg at vi i etterkant av sammenslåingen har fått bekreftet mye av det jeg var skeptisk til. Det finnes selvsagt argumenter for begge syn, men jeg har primært lagt vekt på hva som tjener kommunens innbyggere.

Innen de viktigste oppgavene til fylkeskommunen - videregående opplæring og samferdsel/veier - har kommunens innbyggere kommet dårligere ut. Jeg er spesielt bekymret for kuttene til den videregående skolen vår. Det å gi et godt tilbud til ungdommene våre er det aller viktigste fylkeskommunen kan gjøre. Vi har en veldig god skole, men den må tilføres mer midler. I fjor måtte elevene ha nesten 4,5 i snitt for å komme inn på studiespesialisering i Horten, og det er meningsløst at ungdommer med lavere snitt motvillig skal busses til andre kommuner.

Det er også klart at lokale veiprosjekter i liten grad har blitt prioriterte av fylkespolitikere. Det er naturlig nok veldig mange flere kilometer med veier i gamle Telemark, og det har blitt mer usikkerhet rundt veiprosjekter i vårt område. Jeg vil også nevne at støtten til lokale kulturarrangementer har blitt noe svekket, og det har vært en skjevfordeling av midler til næringsutvikling.

Vestfold mer effektivt

Samlet sett er jeg ikke i tvil om at innbyggerne i vår kommune har kommet dårligere ut etter sammenslåingen. Jeg tror også at større avstander og mange flere kommuner har bidratt til et mindre effektivt samarbeid mellom forvaltningsnivåene.

Jeg har stor tro på at et nytt og mindre fylke - Vestfold fylke - med korte avstander og seks ganske store og homogene kommuner kan driftes på en mer effektiv måte. Jeg er også trygg på at det vil bidra til et bedre tilbud til kommunens innbyggere.

Som ordfører er det min plikt å jobbe for innbyggerne beste, så jeg vil stå på for å bidra til at dette blir resultatet på fylkestingets møte 15. februar 2022.