Det er med stor glede jeg leser at Kathrine Kleveland og Ellen Eriksen vil fremme forslag om at hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett bevilger penger som kan sikre Jahn Teigens gjenstander.

Det er ikke store beløp det er snakk om, men forhåpentligvis tilstrekkelig til at vi kan ta vare på noe av det som gir mange av oss gode minner fra en stor kunstner. Det er jo ikke mindre enn en nasjonal skatt som vi i fylkeskommunen må ta vare på, og med det holde minner levende både for oss her i Tønsberg, men også nasjonalt.

SV takker for initiativet, og vår representant Torun Hovde Kaasa vil så klart støtte dette i utvalget. Det er krevende økonomiske tider, men vi ser mer enn noen gang hvor viktig slikt arbeid er. Så dette håper jeg alle partier støtter opp under i den videre politiske behandlingen.