Er det noen jeg har vanskeligheter med å respektere, er det unge mødre.

Følg Jakobs fordommer på Facebook!

Hvordan går det an å være så uansvarlig at man får barn som tenåring? Forstår de ikke at de ødelegger både sitt og barnet sitt liv?

Ville at hun skulle ta abort

Vi er på Nøtterøy, i leiligheten til Kristina Torgersen (20) og sønnen hennes Christoffer (6). Det er ryddig på kjøkkenet, strøkent i stua. Kristina har skåret opp vannmelon.

– Hvorfor tok du ikke abort?

Kristina setter fra seg fruktfatet.

– Jeg syntes ikke det var rett for meg. Jeg ville beholde barnet og jeg følte jeg kunne greie å ta vare på det.

Det er ikke første gang Kristina har fått dette spørsmålet. Da hun gikk på ungdomsskolen, og fortalte at hun ventet barn, var det mange kritiske stemmer rundt henne.

– De nærmeste rundt meg og barnevernet ønsket at jeg skulle ta abort. Ingen støttet meg. De mente at jeg ikke kom til å klare det, forteller hun.

– Eldre mødre dømmer mest

Det endte med at Kristina måtte søke juridisk hjelp. Etter en omfattende prosess fikk hun beholde barnet og foreldreretten.

Hun flyttet fra familien i Larvik til fosterfamilie på Nøtterøy. Der fikk hun hjelp gjennom en tøff periode.

I dag står Kristina på sine egne bein og bor alene sammen med Christoffer. Men fortsatt møter hun kritikk og fordommer.

– Jeg føler at jeg blir sett ned på som ung mor. Man må leve et A4-liv for å bli godtatt i samfunnet. Det er lett å bli ekskludert hvis man ikke følger et allment godtatt løp, sier hun.

Kristina forteller at det er de godt etablerte mødrene som slenger mest med leppa.

– De tenker at de har klart seg bedre. De mener man burde ha mann og hus for å gi barnet en god barndom, sier hun.

Stolt av seg selv

Til tross for all tvilen de har møtt, går ting i dag bra for mor og sønn. I tillegg til å være lærling på sykehjem og forhandler i selskapet Forever Living, fullførte Kristina i vår sin videregående utdanning. Til høsten starter Christoffer på barneskolen.

– Så du måtte ikke gi opp drømmene dine da du ble mor så tidlig?

– Nei, jeg har sjonglert det å være mamma og å følge mine egne drømmer. Christoffer har blitt en del av drømmen. Det har vært tøft, men jeg er stolt av at jeg har kommet meg gjennom første etappe som forelder. Jeg tror også Christoffer vil være stolt av meg når han skjønner hva vi har kommet oss gjennom, sier Kristina.

Hun gleder seg også til tiden videre. Kristina tror hun og sønnen vil få et ekstra spesielt forhold.

– På grunn av aldersforskjellen kan jeg enklere sette meg inn i ting han opplever. Jeg tror vi begge kommer til å sette pris på det, sier hun.

– Respekter valget mitt!

Kristina rydder bort et tomt vannmelonfat. Jeg ser meg om i den støvfrie stua, på de smilende familiebildene av Kristina og Christoffer. Ingen ødelagte liv å se.

Jeg er selv ung og har ikke tenkt til å få barn med det første. Men hvorfor dømmer jeg de som har det? Hvorfor tenker jeg at de som får barn tidlig ikke kommer til å greie det? Hvis moren føler seg klar, hvilken rett har jeg til å ville ha barnet hennes fjernet?

Kristina ønsker at vi skal legge fra oss fordommene og moralen:

– Folk må slutte å dømme og respektere valget til hver enkelt – enten det er å beholde barnet eller ikke.

Hvor gamle bør vi være før vi får barn? Vi spurte folket. Saken forsetter etter videoen:

– Unge mødre møter respekt, ikke fordommer

Fordommer mot unge mødre er på vikende front

Hanne Haavind

Hanne Haavind er professor i psykologi ved Universitet i Oslo og forfatter av blant annet «Barn og unge i psykoterapi» (2007).

– Hva er en ung mor i dagens samfunn?

– For en generasjon eller to siden var det helt vanlig å få sitt første barn i en alder av 22 år. I dag blir en 22-åring en ung mor i statistisk forstand. Men de virkelig unge mødrene, det er de som får barn i tenårene.

– Er det akseptert å få barn som tenåring?

– Det har tatt omtrent to generasjoner å bekjempe fordommer mot unge mødre. Det som før utløste forakt og utstøting, var ikke mødrenes unge alder i og for seg, men at de var ugifte. Unge mødre ble ofte sendt bort for å føde i dølgsmål. På 1950-tallet ble omtrent en tredjedel av alle barn som ble født «utenfor ekteskap» bortadoptert like etter fødselen. I noen familier lot de som om barnet var det yngste i søskenflokken, slik at mormor fremsto som mor, og den egentlige moren ble gjort om til storesøster. Den gammeldagse moralismen er erstattet med offentlige støtteordninger og økonomiske vilkår som gjør det mulig å være ung enslig mor. Det er likevel fortsatt krevende, men jeg vil påstå at om en ung kvinne tar beslutningen om å beholde barnet sitt, vil hun møte respekt snarere enn fordommer.

– Hvilke fordommer møter unge mødre?

– Fordommer mot unge mødre er på vikende front og erstattet med anerkjennelse og støtte, først og fremst fra tenåringsmorens egne foreldre. Likevel, det å bli en god mor under vanskelige forhold og når en selv er ung, kan være en utfordring. Men dersom noen skulle hevde at det er andres fordommer som gjør dette så vanskelig, så har ordet fordommer mistet sin betydning. Vi har kommet langt i kampen mot fordommer. Dette har fulgt i kjølvannet av at alle kvinner har fått god tilgang til prevensjon, og at vi har hatt flere tiår med en virksom Lov om selvbestemt abort.

– Hvordan kan vi arbeide for å forbedre unge mødres kår ytterligere?

– Aleneforeldreforeningen arbeider for å fremme unge mødres kår. Dette blir oppfattet som en legitim politisk interessekamp. Et rimelig politisk krav ville være at tenåringsmødre fikk rett til foreldrepenger selv om de ikke har hatt lønnsarbeid i tiden før de fødte sitt barn. En av testene på om vi har sluppet taket i fordommene er at vi ikke frykter at en slik ordning ville gjøre det «lettvint» og få barn i ung alder. I USA er for eksempel den politiske retorikken fremdeles preget av en frykt for at gode støtteordninger for unge enslige mødre kan føre til umoral og ansvarsløshet – og fattigdom.

LES OGSÅ: Denne sommeren setter Tønsbergs Blad fordommer på dagsorden

Dette er «Jakobs fordommer»:

Jakob Semb Aasmundsen har sammen med journalist og fotograf Bjørnar K. Bekkevard sommeren 2015 utfordret sine egne og samfunnets fordommer gjennom ti avsnitt i Tønsbergs Blad og på tb.no.

Temaene du har kunnet lese om er blant annet kropp, tro, psykiatri, rus og innvandring. Les alle artiklene her.