Vi har spurt flere kjente fjes om å fortelle om en fordom de har fått motbevist.

Se videoene her:

Ravi: - Jeg har fordommer mot politimenn

Live Stensholt: - Menn i blå dress er også filosofiske

Finn Schjøll: - Jeg dømmer hele tiden