– Vi ser jo at dugnadsinnsatsen generelt i Norge går nedover, og jeg tror det er lettere å få folk inn i styret i lokale idrettslag hvis systemene de bruker er brukervennlig og enkle.

Det forteller Jan Egil Levorsen som har opprettet selskapet Sports Hub. De har som mål å lage elektroniske løsninger for idrettsklubber slik at arbeid knyttet til økonomi vil bli mer automatisert og enklere.

FÅTT MED DEG DENNE? Passerte 100 millioner og ble gasellebedrift for andre året på rad

Tungvinte

Levorsen som har lang og bred erfaring innenfor både økonomi og idrett, har merket at dette er noe mange idrettslag har lett etter.

– Vi ser at mange løsninger i dag er tungvinte og manuelle. Vi ser at det vil være lettere å rekruttere folk inn i styrearbeid i de lokale idrettsklubbene hvis de ikke trenger å forholde seg til gammeldagse rutiner og løsninger.

Levorsen og medeieren har allerede begynt å se på nye løsninger, og håper at de kan implementeres tidlig neste år.

HAR DU FÅTT MED DEG DISSE SAKENE?