Jannicke har startet egen bedrift: – Korona-situasjonen har vært en fordel for oss i denne bransjen

– Det er viktig å være synlig i en ellers ganske mannsdominert bransje.