Flere partier ønsker å øke skattene, dersom de kommer til makten etter høstens Stortingsvalg: SV skriver i TB at de ønsker å gjeninnføre arveavgiften og Arbeiderpartiet vil øke formueskatten, osv. Forskning viser at det stort sett var vanlige folk som betalte arveavgift, de rikeste klarte å planlegge seg ut av denne skatten og det er ingen grunn til å tro at det blir annerledes nå. SV vil riktignok begrense arveavgiften til arv over 5 millioner, men de sier ikke noe om hvorvidt de mener grensen skal gå på all arv etter avdøde eller skatt på arvingens hånd. Sagt på annen måte - det er forskjell på å skattlegge hele arven over 5 mill etter en person, og andel av arv på mottaker hvor hver arving får beholde 5 mill skattefritt. SV må avklare dette bedre. Uansett, det blir kanskje sosialistisk flertall på Stortinget snart. Jeg anbefaler derfor alle som kan, å dele ut avgiftsfritt arveforskudd til barna nå. Det kan fort bli dyrt å vente til etter dødsfallet.