Jeg ser i Tønsbergs Blad at kommunen vil prøve å løse problemene med sand som vaskes bort fra stranda på Jarlsø. Ser også i kommentarfeltet at noen synes å tro at dette er «Jarlsøfolkets» strand, men det stemmer ikke! Stranda er kommunal og for alle - mye brukt av barnefamilier i nærområdet. En av fordelene med stranda er at den er vel egnet for små barn som elsker å leke i vannkanten med sand og vann.

Og det er her min smule bekymring melder seg. Den foreslåtte løsningen vil nok holde på sanden på innsiden av steingjerdet, men hva med vannkanten og den innerste meteren ut i sjøen? Vil ikke sanden utenfor steingjerdet fortsatt bli vasket bort med denne løsningen, og hva med adgangen til vannet for all med en liten åpning for utsetting av kajakker? Jeg er for meg at man på utsiden av steingjerdet for en sjøbunn full av gammelt sveiseslagg og skarpe steiner, ganske uegnet som badested... Ungdom og voksne finner alltids et sted å bade, men for barnefamiliene har Jarlsøstranda vært super! Mange feriegjester holder til i leiligheter på Jarslø, kanskje kunne Jarlsø Eiendom bidra noe?

Jeg er redd for at den foreslåtte løsningen bare gir en plass å sole seg for voksne, mens barna blir skadelidende. Det er vanskelig å forstå at man ikke vil prioritere småbarna i denne saken og anlegge bølgebrytere som hindrer utvasking (kanskje dette må gjøres likevel etter hvert...)