Jeg er så glad for at jeg fikk lov til å gå på skole

Jeg er så forbanna på vegne av kvinnene i verden som ikke får det

Jeg er så glad for at vi har et godt helsevesen

Jeg er så forbanna for at det er mer prestisje i å behandle mannesykdommer enn kvinnesykdommer.

Jeg er så glad for at vi har gode permisjonsordninger

Jeg er så forbanne for at jeg ikke kan få fosterdiagnostikk

Jeg er så glad for at jeg kan få donasjon fra en mann for å få barn

Jeg er forbanna for at min venninne ikke kan få hjelp med donasjon fra en annen kvinne for å få barn.

Jeg er så glad i abortloven

Jeg er så forbanna for at noen bruker den som forhandlingskort og forsøker å ødelegge den.

Jeg er så glad for å ha en trygg og sikker jobb.

Jeg er så forbanna for at kvinner må ta til takke med mindre lønn og ufrivillig deltid. 

Jeg er glad for å bo i Norge

Jeg er forbanna for at vi ikke har kommet lengre.