Ja, vi er forskjellige mennesker og har forskjellige meninger og oppfatter ting forskjellig. Det er det som er så fint med politikken, at vi kan diskutere og komme frem til gode løsninger sammen. Vi skal alltid ha respekt for andres meninger og ikke komme med personangrep. Jeg har full respekt for Lene Lauritsen Kjølners synspunkter om utvikling i Tønsberg kommune og spesielt byutvikling. Det er et utrolig viktig tema for byen vår. Men savner en mer saklig debatt.

Lene Lauritsen Kjølner utfordrer oss nettopp til en slik debatt om Tønsbergs utvikling. Det skal hun gjerne få.

LES OGSÅ: Spaltist-busters

Jeg personlig synes utviklingen har vært bra både for innbyggere, næringslivet og besøkende. Utrolig mye vi har fått til på kort tid. Alle parkene som er blitt oppgradert, det flotte torget vårt. Vi lever i 2022, og utviklingen har gått i en rasende fart, og jeg er stolt over at Tønsberg kommune og politikerne er fremoverlente og tenker på fremtidens byutvikling.

Jeg personlig synes mange av de byggene som er blitt bygd er utrolig fine. Kan nevne blant annet Egenesgården og Kristinakvartalet. Lene nevner tårnet til Buchardt, på Lene høres det ut som om dette er allerede vedtatt og skal bygges. Den saken er ennå ikke kommet til politikernes bord. Det er helt legitimt å ha forskjellige meninger om bygg og estetikk. Men det er greit at det også er faktabasert. Jeg tar gjerne en debatt om både dette og andre utbyggingsprosjekter.

LES OGSÅ: Ren propaganda fra kommunikasjonsekspert

Lytter til alle

I alle saker vi behandler i utvalg for plan og bygg lytter vi til alle parter, det er slik det har vært jobbet i alle tider. Vi har møter med utbyggere, velforeninger, beboere og er på en rekke befaringer. Så mange år jeg har vært i politikken kjenner jeg meg ikke igjen i at vi løper utbyggers ærend eller de metodene Kjølner nevner i sin spalte.

Er veldig glad i de 3 B-ene. Bo, bedrift og besøkende. Tønsberg skal være et attraktivt sted for alle. Men politikk handler om å se helheten i alle saker. Derfor er det både tapere og vinnere i en sak. Sånn vil det alltid være.

LES OGSÅ: Hvorfor tror Grøtvedt og Kjølner at verden bygges med sinne og leggspark?

Jeg skriver ikke dette for å forsvare meg eller partiet. Vi skal ha respekt for andres meninger. Jeg har respekt for Lenes meninger. Det jeg ikke ønsker er at Lene eller andre setter meg i gapestokk på Torvet fordi jeg har en annen mening og oppfattelse av saker. En by trenger utvikling for å være et attraktivt sted. Vi trenger både innbyggere og ikke minst arbeidsplasser.

Tønsberg som en levende by, det er det vi ønsker oss.