Byplanen for Tønsberg er laget av politikerne etter innspill fra alle interesserte parter planen omfatter. Når politikerne velger å fravike denne planen, burde man ikke da sende dette fraviket ut på høring? Politikere er folkevalgte, altså valgt til å ivareta befolkningens beste. For meg er det da et stort paradoks at politikerne i denne saken kun har ivaretatt utbyggers interesse. En utbygger som i denne saken har skjøvet behovet for interessante arbeidsplasser (Scanship) foran seg i argumentasjonen.

LES OGSÅ: I dette omstridte bygget kommer det ny restaurant: – Ferdigstilles i februar

Hvor ble det av politikernes kamp for oss vanlige mennesker og ivaretakelse av den tilliten vi har vist de ved å velge dem? Jeg undres også hvor transparent denne saksbehandlingen har vært. Beboere i Conradis gate 5 ønsket kontakt med politikerne i denne saken, men ble ikke hørt. Møteprotokollen i Tønsberg kommune viser at det har foregått utstrakt møtevirksomhet mellom politikere og utbygger. Dette vitner om ulik vektlegging av partenes interesser.

At utbygger (Bjarøy) er samme aktør som i sin tid bygget om kontorlokaler til leiligheter i tredje etasje i Conradis gate 5 og solgte disse til markedspris til de som nå mister alt av sollys og blir bygget inne, har det blitt snakket veldig lite om. Hva om utbygger hadde kjøpt ut leilighetene i tredje etasje og inkorporert arealet der i nybygget? Hva tenkte politikerne om dette da utbyggingsplanen ble vedtatt? Har utbygger eller kommunen vurdert verditap-erstatning til leilighetene dette gjelder?

LES OGSÅ: Sorry, Tønsberg!

Mye glass

Nedre Langgate 19 bygges nå i fem etasjer. Da politikerne ble forelagt planene lurer jeg på om arealeffektivitet ble tatt i betraktning i forhold til byggets høyde. Ser man på hvordan bygget fremstår pr. dato fremstår midtre del av bygget kun som fancy glassgang-arealer, men arealer som er der og dermed tvinger bygget opp i fem etasjer. Jeg undrer meg også over at det er satt av areal til leiligheter som kan disponeres av leietaker. Når disse leilighetene blir lagt ut på det åpne markedet, vil det da kreve en bruksendring? Eller ligger det allerede inne som en klausul?

Alle var enige om at daværende bygg i Nedre Langgate 19 var modent for renovering, men at byen skulle ende opp med dette monsterbygget lå langt utenfor vår fantasi.

LES OGSÅ: Det holder ikke å klippe snorer iført bling – man må også være litt ydmyk

Det er kommunevalg i 2023, og jeg håper denne typen utbygging og overkjøring av vanlige mennesker får konsekvenser for det fremtidige styret i byen vår. Ingen av de store partiene gikk imot utbyggingsplanene, dette bør være retningsgivende for hvordan vi stemmer ved valget.