Ved stortingsvalget i høst stemte jeg på et parti som ville gå tilbake til de «gamle» fylkeskommunene igjen etter tvangssammenslåingene. Men i dag, fire måneder etter, har jeg kommet fram til at vi i grunnen bør legge ned hele fylkeskommunen!

1) Norge er et lite land med bare 5-6 millioner innbyggere. Hvorfor skal vi ha et tredje forvaltningsledd (fra 1976) i tillegg til kommunen og staten?

2) Solberg-regjeringa sørga effektivt og beinhardt for at vi fikk større og «robuste» kommuner. Da kan vel de store og robuste kommunene med «store fagmiljøer» også håndtere en del av de få oppgavene som fylkeskommunen har hatt. Resten kan staten ta. - Tidligere var jo f.eks. sykehusene fylkeskommunale - inntil staten overtok i 2002. Det er like greit, for det skal være likt i hele vesle Norge likevel, og økonomisk sett er det også mye bedre.

3) Fylkeskommunen har i dag ansvaret for de videregående skolene. De kan like gjerne ligge under staten - som helsevesenet (herunder tannpleie).

4) Vi har «fylkesveier», men de «store og robuste» kommunene kan overta ansvaret for disse, og de største og gjennomgående veiene (f. eks. E18) kan være statens ansvar. Likeledes kan kollektivtransporten (bussene) være kommunal, men det går faktisk an å SAMARBEIDE over kommunegrensene!

5) Fylkeskommunen er et pengesluk. Vi leser i avisa om fylkespolitikere som tjener grådig mye penger. Lønningene til fylkesordfører, fylkesvaraordfører og fylkespolitikerne er umoralsk høye. Samtidig er det et evig mas om innsparinger, kommuner som ikke vet sin arme råd, o.l. Kutt ut hele fylkeskommunen og kjør så de innsparte millionsummene ned til kommunene. Det kommer til å bli jubel!

6) Det er snakk om «å opprette et nytt fylkessenter i Seljord i tillegg til fylkeshusene i Skien og Tønsberg» (fylkesdirektør Arve Semb Christophersen, Tønsbergs Blad 6/1-22). Det er typisk: Byråkratiet vil ese og ese ...

7) De unaturlig store fylkeskommunene har nå altfor store avstander - avstander til folket og sakene, til møter (masse reisegodtgjørelser, overnattinger, o.l.). Folk flest bryr seg heller ikke - valgdeltakelsen til fylkestingsvalga er langt lavere enn ved stortings- og kommunevalg.

Kutt ut hele fylkeskommunen - den er et unødvendig påfunn fra bare noen ti-år tilbake. La staten og de «store og robuste» kommunene gjøre jobben, og kommunene kan gjerne samarbeide - som gode naboer. Statsforvalteren er der for å holde kommunene i øra. La alle de gamle fylkene gjenoppstå (f. eks. Hedmark og Oppland), men bare som geografiske inndelinger med århundrelang historie.