Jeg har søkt helsetjenester i hjemkommunen min og fått avslag. Hvordan klager jeg?

SVARER: Torunn Grinvoll er pasient- og brukerombud i Vestfold.

SVARER: Torunn Grinvoll er pasient- og brukerombud i Vestfold. Foto:

Av

Pasient- og brukerombudet svarer på lesernes spørsmål.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Spørsmål: Jeg har søkt helsetjenester i hjemkommunen min og fått avslag. Hvordan går jeg frem med en klage?

Ombudet svarer: Når du har fått avslag på en søknad om kommunale tjenester har du rett og anledning til å klage på dette. Dette er en såkalt rettighetsklage.

Du kan fremme en rettighetsklage når du har fått avslag på en helse- og omsorgstjeneste du har søkt på, eller dersom du mener at du ikke får oppfylt en rettighet du har som pasient. Det er gjerne kommunen eller sykehuset som fatter beslutninger om helsehjelp og pasientrettigheter. Vår erfaring er at det kan være utfordrende for pasienter å orientere seg om egne rettigheter og benytte seg av mulighetene i lovverket. Vi har en rekke pasientrettigheter, og vi skal ikke liste opp alle disse nå. Poenget er at når du har fått et avslag på tjenester i kommunen, bør du benytte deg av din rett til å klage på dette. Du kan finne mer om pasientrettigheter i pasient- og brukerrettighetsloven.

En slik klage skal rettes til den som har fattet vedtaket, i dette tilfellet til din hjemkommune. I avslaget er det oppgitt en klagefrist på fire uker. Det er viktig å huske på at det er du som pasient selv, pasientens foresatte eller en annen med fullmakt fra pasienten som kan klage på avslag på helsetjenester. Kommunen har plikt til å veilede deg og bistå deg med klagen. Du kan også kontakte oss i Pasient- og brukerombudet i Vestfold for bistand til dette.

Når kommunen mottar din klage, må de vurdere denne, se om det er grunnlag for å omgjøre tidligere vedtak/avslag. Dersom kommunen opprettholder avslaget sitt og fastholder sin beslutning om å avslå søknaden, skal kommunen av eget tiltak sende saken til fylkesmannen for endelig avgjørelse, og du skal orienteres om dette. Dersom kommunen etter å ha mottatt klagen din omgjør vedtaket og gir deg medhold i klagen, skal du orienteres skriftlig om dette og du skal gis tjenestene du er vurdert i behov av.

Vår erfaring er at for få benytter sin mulighet for å klage. Vi vet at for enkelte tjenester har fylkesmannen en omgjøringsprosent opp mot 40-45 %. Det kan derfor nytte å klage. Vi oppfordrer alle til å bruke klageretten sin, dersom man mener at ens rettigheter ikke er oppfylt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.