Venstre er et sosialliberalt parti. Vi ønsker at folk skal ha frihet til å ta egne valg for sine liv, men erkjenner også at egne valg kan påvirke andres frihet og livskvalitet. Det er derfor en sone mellom egne interesser og fellesskapets der vi må lage spilleregler. Boplikt er i den sonen, og her er mange i tvil om hva som er det riktige å gjøre. Færder Venstre har derfor stilt sine representanter fritt i spørsmålet om boplikt.

Jeg har tvilt meg fram til at vi må prøve med boplikt enkelte steder på de populære øyene i Færder kommune. Derfor stemte jeg i kommunestyremøtet onsdag for at boplikt innføres i de nye leilighetsbyggene på Hjemseng på Nøtterøy, og videreføres på Tjøme, Brøtsø og Hvasser.

Fellesskapets interesse i denne saken er at det er lys i vinduene i hele Færder kommune, at folk deltar i lokalsamfunnet og at de betaler sin skatt til kommunen vår. Fordi man har rett til kommunale ytelser uansett hvilken kommune man er folkeregistrert i. Færder kommune trenger at andel fastboende i forhold til andel hyttebeboere ikke går ytterligere ned.

Motstandere av boplikt bruker bolyst som argument, men bolyst handler om kvalitetene der man bor. Bolyst handler om bomiljøer som er attraktive og trivelige, om et bredt og levende kulturliv og god tilgang til naturopplevelser. Gode skoler og omsorgstjenester, et blomstrende næringsliv og et arbeidsmarked innen kort avstand. Om en åpen og inkluderende kultur, der innbyggerne føler seg velkommen, blir godt informert og hørt i saker som angår dem. Idag er det dessverre innbyggere som mister bolysten som følge av riving og utbygging, og det bør gi mye større grunn til bekymring. Kort sagt, kommunen må ha et godt omdømme, og de som bor her må anbefale til sine venner å flytte hit.

Noen argumenterer med at det kan se ut som om vi ikke liker hyttebeboere. Men vi har da ikke noe imot hyttefolk, mange av oss er selv hyttefolk andre steder. Også Færderfolk har hytte på fjellet, hytte-leiligheter i storbyen, eller utenlands. Og vi vet det er begrenset hva vi bidrar med til næringslivet på de få ukene vi er på hytta.

Også byleiligheter opplever «hyttifisering». På Frogner er f.eks.. 38 % av leilighetene sekundærboliger, som enten står tomme eller leies ut i perioder. Der spisser det seg nå en kritikk mot at det rives i villaområder for å bygge ruvende blokker, til tross for at byen har så mange tomme leiligheter. Det jobbes også med å revidere boligbeskatningen så det blir mulig for kommunene å innføre ren hytteskatt. I dag er det tillatt å skattlegge enten primærboliger eller både primær- og sekundærboliger, men ikke bare sekundærboliger. Med revidert lov vil kommunene få flere verktøy i verktøykassen. Til å dempe hytteveksten, og stimulere til flere fastboende.

Våre sjønære leiligheter er selvsagt fristende som hytter. Det skjer et generasjonsskifte i hyttebefolkningen, og eldre lar barn og barnebarn overta landstedene. Da vil en lettstelt leilighet med sjøutsikt, balkong og båtplass friste. Husøy havn, i Tønsberg kommune, er i så måte et prosjekt som det blir interessant å følge. Leilighetene der er perfekte for sommerboende. Men også andre-linje hus på Nøtterøy er fristende, for de som vil ha et jordbærsted å reise til når de vil vekk fra storbyen.

Færder er en av de mest populære feriekommunene, med en unik skjærgård og kort avstand til Oslo. Eiendomsprisene her ute er ekstreme, men i et todelt marked. Sjønære hus kan fort gå for tosifret millionbeløp, og utestenge unge som leter etter boliger. Samtidig er det enda overkommelige priser på boliger uten strandlinje. Men også der opplever Færder en sterk økning. Og det er et press for å bygge ut mer natur, ta litt av jordene, fortette i eplehagene og rive for blokkutbygging.

Det er flere strøk på Nøtterøy som møter samme utfordringer som på Tjøme, og der hytteandelen er høy. Som for eksempel Torød, Årøysund, Strengsdal og Tenvik. Vi trenger å ta en fot i bakken før flere helårshus blir til hytter. Vi trenger mer kunnskap om hvordan situasjonen er, men også prognoser for utviklingen fremover. Og mens vi venter på mer viten, så mener jeg vi må innføre boplikt i utvalgte strøk.

Vi kan når som helst oppheve en bopliktordning, men det er ganske umulig å reversere «hyttifisering». Og da må det bygges ut mer til fastboende. Spørsmålet vi tar stilling til nå er hvordan vi forvalter øyenes verdifulle kultur- og naturlandskap, og sikrer at også neste generasjon får oppleve bolyst i kommunen vår.