Nå har ikke jeg til hensikt å skape en debatt om veiing av barn, jeg kommer alltid til å være motstander av det. Folk klarer å danne seg sin egen mening, uavhengig av hva Senter for overvekt eller jeg mener. Det er lenge siden jeg har brukt forskning som et argument, fordi min erfaring er at det finnes alltid forskning som forsvarer ens synspunkt. Og jeg tenker det er lov å være uenig. Hvordan skal barn ellers lære toleranse, hvis ikke de erfarer at voksne er vel forlikte, selv om de er uenige.

Les også

Derfor er det viktig å veie barn og unge

Da jeg leste innlegget fra to ved Senter for overvekt, tenkte jeg på noe jeg er blitt fortalt. Jeg kjenner en psykolog som har jobbet mye med spiseforstyrrelser, som har fortalt om da han var nyutdannet. Hans første jobb var som psykolog på PPT. Kontoret bestemte at de skulle starte et prosjekt "Barn og overvekt". Han fortalte at de måtte avslutte prosjektet, for de holdt på å knekke nakken. Han fortalte mange detaljer, som jeg ikke videreformidler, men vi tilhørerne satt igjen med en klar følelse av at hovedproblemet lå ikke i overvekten til barnet.

Og jeg tenker at ingen er uenig i at sunn og variert kost og fysisk aktivitet, er godt for både kropp og sjel. Men jeg lurer på hva forskning (forskere er ofte uenige) sier om hvordan man skal oppdage spisevansker hos normalvektige. Og hva sier forskning om alle de barn som nå er over 60, som gruet seg lang tid i forveien til veiing av helsesøster selv om de var normalvektige. For veiing er intet nytt under solen, men heldigvis har mange barn sluppet det.

BAKGRUNN: Hvorfor er det så viktig å veie barn, lurer jeg på?

Da er vi inne på et nytt argument. Jeg forstår ikke hvorfor barn skal lide for å tilfredsstille noen voksne. Jeg har trodd etter et langt yrkesliv med barn og ungdom, at noe av det viktigste var å lære barn å bli indrestyrte. Min bønn er at vi lar barna beholde livsgleden, og at vi er der som kloke voksne når de trenger oss.

Jeg er fullstendig klar over at det er en belastning og en helserisiko å være sterkt overvektig. La ikke de overvektige bli vår nye pariakaste! La folk være folk!