Gå til sidens hovedinnhold

Jeg legger inn min absolutte protest mot at prosjektet Scanrope nord realiseres. Det er nok nå!

Privatiseringen av sjøfronten i Tønsberg med bygging av boligblokker har allerede gått altfor langt. Det er vanskelig å se noen gode formål som legitimerer den voldsomme byggingen akkurat her, så heller ikke Scanrope nord.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Enda et bygg på brygge, og et nytt tilbudsstyrt prosjekt ingen etterspør, et prosjekt det ikke er behov for (ingen bolignød her omkring) og et bygg som trolig vil bidra til utvidelsen av byens marked for bolig nummer 2, eller for «hytte». Scanrope nord er rett og slett et prosjekt som ikke har noen annen mening enn at noen skal tjene penger på det.

Kommunen bør nå stille seg spørsmålet om dyre, privatfinansierte prosjekter som dette er god forvaltning av de særdeles knappe og verdifulle arealressursene langs våre kanalbredder. Skal de forbeholdes de få, fjerneiere, tilfeldige leietakerespekulanter. Ja, må alt bebygges? Ønsker vi virkelig et kanalløp som er helt tilgrodd med blokker som skal stå i minst 100 år? Eller har de åpne plasser med fri utsikt til sjøen og ikke bare siktlinjer mellom blokkene noen verdi?

Les også

Det blir masse utvikling rundt Kanalen i årene fremover – men hvordan vil DU ha det?

Muligheten for bred kontakt med sjøen for alle burde hegnes om i den gamle sjøfartsbyen Tønsberg, men reduseres bitvis når prosjekter av typen Scanrope nord realiseres. Kontakt med og bruk av sjøen i rekreasjonsøyemed er saltet i grøten for svært mange av kommunens innbyggere.

Scanrope nord vil også være et nytt bidrag til å gjøre kanalsidene til boligstrøk for de velbemidlede. Tønsberg er i ferd med å bli en klassedelt by, med sjøfronten som byens «beste vestkant». Ønsker vi det, eller bør kommunen, heller enn å regulere ensidig for rent kommersiell utbygging, satse økonomiske og administrative ressurser på å utvikle andre typer boligprosjekter, også i disse områder av byen?

I de rødgrønne partiene på Stortinget snakkes det nå åpent om en ny, og mer sosialboligpolitikk, «den tredje boligsektor», som skal inn i programmene før neste valg. Tanker om også å planlegge for boliger med permanente priser under markedet får den tradisjonelle, rent investordrevne byutviklingen vi kjenner fra Tønsberg, til å virke gammeldags og lite fremtidsrettet.

Les også

Ap-Per Martin vil trykke på pauseknappen her: – Useriøst å stoppe nå, mener Høyre-Frank

Jeg har i annen sammenheng tatt til orde for at Byfjorden defineres som et kulturminne, gitt dens avgjørende betydning for Tønsbergs tilblivelse og senere historie. I et slikt perspektiv kan den totalt frakoblede utbyggingen på Kaldnes, og ellers langs Kanalen, forstås som en form for skjending av et kulturminne. Prosjektet Scanrope nord vil være en del av dette.

Kommunens nye, prisverdige prosjekt, Kanalen som byrom, åpner for nødvendig nytenkning om utnyttelsen av arealene langs «byens blå åre – Kanalen». Den omtalte sammenhengende promenaden er en meget god idé. Den kan skape gode overgangermellom vann og land – hvis den gjøres bred og sjenerøs, helst anlagt med”rasteplasser» med benker, bord og aktiviteter, og med gode atkomstmuligheter langs hele traseen. Med en promenade vil byen og hele dens befolkning, og ikke bare noen få utvalgte, få tilgang på den attraktive nærkontakten med vannet.

Men ville det ikke bli lettere å utvikle optimale løsninger for en promenade hvis det ikke samtidig pågår bygging i vannkanten slik det her er snakk om? Altså: Promenaden først. Eventuelle byggeprosjekter får så underordne seg den og andre planer for infrastruktur, åpne plasser og lignende i prosjektplanen, og ikke omvendt som det ligger an til nå for så vidt gjelder Scanrope nord.

LES OGSÅ: Ved et vendepunkt i Tønsberg?

Bygging er en sterkt forurensende virksomhet. Nybygg/store ombygginger bør derfor legges under lupen og nitid undersøkes for relevans og nødvendighet før prosjekter gis grønt lys av politikerne. For hver eneste kvadratmeter som produseres, belaster kommunens miljøregnskap tungt på debetsiden.

Min konklusjon: Scanrope nord fremstår som et helt overflødig, nødvendigvis miljøbelastende blokkbyggprosjekt som utelukkende tjener kommersielle interesser, som bidrar til sosial segregering i byen, og til en svært uheldig nedbygging av kanalbreddene fordi prosjektet befinner seg på et kulturhistorisk blindspor.

Jeg spør meg med hvilken uutgrunnelig politisk visdom et flertall av våre politikere kan godkjenne slike prosjekter?

For min egen del vil jeg med dette legge inn min absolutte protest mot at prosjektet Scanrope nord realiseres. Det er nok nå!

Dette er også sendt som høringsuttalelse til detaljregulering «Scanrope nord»

Kommentarer til denne saken