Åpningsreplikken hennes er ikke uvanlig. Flere med henne åpner konsultasjonen med å unnskylde seg for at de kommer. Fastlegekrisen dreier seg om knappe rammer, en betydelig økning i antall oppgaver, og rekrutteringsvansker. Men det er ikke pasientene som sliter ut fastlegen. Pasientene er grunnen til at vi har valgt verdens beste spesialitet, nemlig allmennmedisin.

Aftenpostens reportasje i A-magasinet 7. februar 2020 gir inntrykk av at pasienten latterliggjøres av legen med sine bekymringer. Vi ler ikke av pasientene våre. I så fall har ikke legen forstått sitt samfunnsoppdrag. Pasienter er ikke, og skal selvsagt aldri være, pauseunderholdning.

LES OGSÅ: Mange velger helprivate legetjenester når de trenger legehjelp. Det bekymrer fastlege Berit Marie Lien

En klok kollega sa at fastlegen har orkesterplass i pasientens liv. Fra denne plassen er det viktig å få frem hva fru Hansen er redd for, det såkalte pasientperspektivet. Det er en del av legekunsten, og bagatelliserer vi kontaktårsaken kan det få alvorlige konsekvenser både for legen og pasienten i form av under- og overdiagnostikk. Begge deler like skadelig. La meg komme med et eksempel. En ung kvinne var plaget med magesmerter over tid, og som medførte hyppig fravær fra jobb. Hun ble grundig utredet uten funn av sykdom, men magesmertene fortsatte og medførte en enda større bekymring hos pasienten. «Det må jo være noe», gråt hun.

LES OGSÅ: Fastlegeordningen under press

Bekymring

Jeg bestemte meg for å forsøke å få frem hva magesmertene betød for henne. Da kom det frem at hennes kjære tante døde av magesmerter ingen hadde funnet ut av. Hun kunne leve med magesmertene, men ikke med bekymringen. Etter denne samtalen hadde vi en felles forståelse av hva magesmertene dreide seg om, og siden har hun følt seg mindre plaget, og opprettholdt sin yrkesdeltagelse.

LES OGSÅ: Todelt helsevesen

I et liknende pasienttilfelle ble pasienten henvist til CT-undersøkelse av magen, for «sikkerhets skyld». Dette ble starten på en årelang oppfølging med påfølgende sykdomsangst, da det ble oppdaget en liten cyste i bukspyttkjertelen som må følges opp med kontroller over mange år. Sykdomsangsten ble for denne pasienten så hemmende at hun etterhvert ble uføretrygdet, mye grunnet et tilfeldig funn på en undersøkelse som ikke var sykdom.

Disse to pasienthistoriene illustrerer betydningen av å få frem pasientens perspektiv på sine plager, fordi det betyr noe for hvordan vi skal håndtere plagene. Pasientene skal slippe å være redd for å «bry legen». Bekymring er også en grunn.

LES OGSÅ:

Kloke valg

Legeforeningen lanserer i disse dager en kampanje kalt «kloke valg». En kampanje som tar sikte på å reduseres undersøkelser som pasienter ikke har nytte av og i verste fall kan skade. «Mer er ikke alltid bedre», er et av slagordene i denne kampanjen, som også tar sikte på folkeopplysning av overdiagnostikk og overbehandling.

LES OGSÅ: Trenger du noen å snakke med? Bruk kommunens tilbud!

Dersom pasienten øker terskelen for å oppsøke fastlegen med sine plager, kan det føre til at de oppsøker private aktører med fare for overdiagnostikk og overbehandling. Dette fordi de ikke har det langvarige, forpliktende forhold til sine pasienter som fastlegen har. Jeg ønsker det aller beste for mine pasienter, for de er mine, og det betyr noe for meg hvordan de har det og hvordan det går med dem.

Så; «bry» fastlegen med det som plager deg, det er det som er jobben vår, vi er der nå du trenger oss. Sammen skal vi ta «kloke valg» - til beste for deg.