Spørsmål: Etter et samlivsbrudd har jeg strevd lenge med tunge tanker, og gått til samtaler hos fastlege. Etter noen måneders sykemelding henviste fastlegen meg til psykiatrien. Nå har jeg mottatt avslag derfra, de skriver at jeg skal kontakte min fastlege for å få hjelp. Det har jeg jo prøvd! Hva kan jeg gjøre?

Svar: Det svaret du har fått fra psykiatrien er et avslag, som du kan klage på for å få en ny vurdering av om du har rett på helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Har du sett henvisningen fra fastlegen? Det kan være nyttig å se hva som står i henvisningen, slik at du kan vurdere om du synes at dine helseproblemer kommer godt nok frem, eller om du har supplerende opplysninger som kan tas med i en klage. I klagen bør du utdype hvorfor du mener du trenger hjelp i psykiatrien.

Du kan også kontakte fastlegen for å høre om fastlegen har innspill til klagen din eller om fastlegen kan kontakte behandlingsstedet for å formidle flere opplysninger. Hvis du klager, skal klagen sendes til det behandlingsstedet som har avslått henvisningen. Dersom behandlingsstedet fastholder avslaget, skal de sende saken videre til Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) for vurdering og du skal få orientering om dette. Dersom noe er uklart eller du finner det vanskelig å klage på avslaget fra psykiatrien, kan du gjerne ta kontakt med vårt kontor.

Det er også mulig å be fastlegen din om henvisning til en fornyet vurdering av din helsetilstand ved et annet behandlingssted. Du kan selv velge hvilket behandlingssted fastlegen skal sende den nye henvisningen til, men behandlingsstedet må ha rett til å vurdere henvisninger.

Vil også nevne at avslag på helsehjelp baseres på de opplysningene helsetjenesten er kjent med på det aktuelle tidspunktet. Det betyr at du kan henvises på nytt dersom helsetilstanden forverres. Du bør kontakte fastlege ved behov for akutt helsehjelp, eventuelt legevakt eller akuttmottak dersom det skulle oppstå akutt situasjon utenom fastlegens åpningstid.

Hvis du etter klage gis rett til helsehjelp innen spesialisthelsetjenesten, bør du kjenne til ordningen Fritt behandlingsvalg. Denne ordningen gir deg rett til å velge behandlingssted for alle planlagte undersøkelser og behandlinger. De har blant annet oversikt over aktuelle behandlingssteder, og ventetider. Du kan selv lese mer om dette på Helsenorge, eller du kan ringe en pasientrådgiver på telefon: 800 41 004.

Vårt kontor erfarer at mange pasienter får god psykisk helsehjelp også i kommunen. Dersom du ikke allerede har forsøkt dette, kan du kontakte din kommune å be om informasjon om hva slags tilbud de har til mennesker som sliter med psykiske vansker. Du kan selv søke om psykisk helsehjelp i kommunen. Informasjon skal finnes på kommunens hjemmeside.

Vil også informere om at Helsedirektoratet nylig har publisert noen apper, som selvhjelpsverktøy dersom man sliter psykisk. Du kan jo sjekke ut disse, og se om det kan være aktuelt for deg, se https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/nye-apper-mot-psykiske-plager