Gå til sidens hovedinnhold

Jeg spør: Arbeiderpolitikk for enhver pris – uten tanke på våre innbyggere og våre ansatte?

Artikkelen er over 1 år gammel

Ap-makta rår i Tønsberg kommune.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hva skjer i kommunen etter forrige valg? Det er Arbeiderpartiet (Ap) sammen med Senterpartiet (Sp), Miljøparitet De Grønne (MDG) og Kristelig Folkeparti (KrF) som har makta – flertall i alle utvalg og i kommunestyret. I kommunestyret har disse 4 partiene 25 stemmer – mot de andre partienes 24 stemmer. Altså, de kan egentlig «rule» som de vil, mens andre sitter på sidelinjen og uten muligheter til å gripe inn. Fremskrittspartiet mener det fattes vedtak som tar fra valgfriheten og tjenester for våre innbyggere.

Det som flere særlig har lagt merke til er: Tønsberg kommune mister sine private hjemmetjenester, vedtak er fattet om at barnehagene skal servere ett lunsjmåltid hver dag uten ekstra ressurser og ordføreren går ut i TB 23. juli og nærmest «tar» privatskolene.

Les også

Tønsberg kommune taper millioner – ber Fylkesmannen om pengehjelp

Hjemmetjenester og barnehager

Mange brukere i kommunen valgte private hjemmetjenester som sin valgmulighet. Flertallet i kommunestyret bestemte at det nå kun skal være offentlige hjemmetjenester. Flere brukere protesterte. Frp ønsket å beholde valgfriheten.
Barnehager, Udanningsforbundet, Fagforbudet med flere, la inn protester om matservering i barnehagene. Alle synes ett måltid mat i barnehagene er «helt konge» – men det treng minst 0,5 mer bemanning til å forberede måltidet. Det må kjøpes inn kopper og kar, oppvaskmaskin og kjøkkenutstyr. Frp ba om budsjettbehandling. Arbeiderpartiet fikk viljen sin – matservering uten mer ressurser.

Kostnader private skoler

Ordfører Rygh Pedersen uttalte den 23. juli i TB i saken «Ber om pengehjelp». – Det er en overhyppighet av elever i private skoler i Tønsberg og tidligere Re i forhold til den gjennomsnittlige andelen i Vestfold og Telemark. Dette fører til et større nettotrekk i Tønsberg i 2020 enn for de øvrige kommuner. Trekket er altså på 24,4 millioner kroner.
Se nå på disse 24,4 millionene: Tønsberg har ca. 600 elever i private skoler. Dette gir elvene stor valgfrihet. Noe Fremskrittspartiet ser som en stor fordel både for elever og for Tønsberg kommune. Hva om alle 600 elevene skulle vært i offentlige skoler? Det er sprengt kapasitet på flere av kommunes skoler i dag. Med 600 flere elever ville kommunen måtte bygge nye skoler. De private skolene får 85 % tilskudd i forhold til gjennomsnittet av de 100 % offentlige skoler får. De private skoler får ikke tilskudd til verken bygg eller vedlikehold. Hva vil regnestykket for kommunen bli ved å utvide «skoleparken» med 600 elever til?

Skysskostnader

Ref. fra artikkel 23/7: – Skysskostnader for grunnskoleelever er høy i kommunen, og det kan delvis henge sammen med andelen elever i private skoler. Mange elever sliter med skrive- og lesevansker, konsentrasjon og annet. De må ha Individuell opplæring (IOP). Private skoler merker pågang når det gjelder IOP elever. Flere foreldre velger private skoler for disse elevene da de ikke er fornøyd med tilbudet i offentlige skoler. Private skoler har derfor en vesentlig høyere prosent IOP elever. Flere av disse elevene har krav på skoleskyss. Dette har sammenheng med at skysskostnadene for grunnskoleelever i private skoler er høy. Men – hva med om alle IOP elevene skulle gå i offentlig skoler? Ville ikke da skysskostnadene også vært høyere for kommunens skoler?

Offentlige tjenester og tilbud

Misforstå meg ikke! Fremskrittspartiet er for offentlige tjenester. Dette er grunnpilarene i det norske samfunn. Både helse, omsorg, skole og barnehager. Men, Fremskrittspartiet er også for valgfrihet. Fordi Folk Flest har forskjellige behov. Skal alle få dekket sitt behov – ja da må de ha flere valg. Skal noe endres for å spare på budsjettet må alle fakta på bordet. Helheten må komme fram. Ressurser må følge med slik at endringer ikke blir verre for ansatte eller dårligere for brukerne. Det er lov «å bruke hue».

Jeg spør: Arbeiderpolitikk for enhver pris – uten tanke på våre innbyggere og våre ansatte?

Kommentarer til denne saken