Soroptimist International ser at pandemi, klimaendringer og krig fører til brist på matproduksjon, som igjen fører til økt fattigdom, flere konflikter og undertrykkelse. Det er et akutt behov for at vi alle beveger oss i mer i bærekraftig retning. Kvinners lokale kunnskap og deltakelse i beslutningsprosesser gjør dem til viktige endringsagenter for bærekraftige samfunn i hele verden. Tønsberg soroptismistklubb gratulerer alle kvinner med kvinnedagen, og oppfordrer alle til å engasjere seg. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe!

Kvinner kan bidra med konkret innsikt i konsekvensene av klimaendringene, og må derfor være med der beslutninger tas og løsninger velges. Bærekraftig tilnærming må omfatte de tre pilarene; sosiale forhold, økonomiske forhold og miljøhensyn. Det bærekraftige arbeidet må ta likestilling til et høyere nivå enn bare å vise til at likestillingskvoter er oppfylt.

LES OGSÅ: Sterke kvinner – og ganger fulle av menn

Det trengs en endret tilnærming, der man søker å komme fram til de beste og mest bærekraftige resultatene for individet, familier og samfunnet. Soroptimistene tror at kvinner vil være særlig viktige som endringsagenter og beslutningstakere for en bedre og mer bærekraftig framtid. For å lykkes med et bærekraftig samfunn, må alle få lik rett til utdanning. Jenter og kvinner må delta på alle nivå i samfunnet.

LES OGSÅ: Her skal det bli kvinnekamp på tirsdag: – 8. mars er i høyeste grad fortsatt relevant

Må delta i forhandlinger

Jenter og kvinner opplever grov kjønnsbasert vold i områder med konflikt og krig. Derfor må kvinner være med som aktive deltakere i fredsforhandlinger, og i håndtering av humanitære katastrofer. Alle skal ha rett til å føle seg trygge fra vold.

Tønsberg soroptimistklubb har en vennskapsklubb i Moldova som vi støtter og samarbeider med. Moldova er naboland til Ukraina, og søsterklubben vår i hovedstaden Chisinau opplever nå en stor tilstrømning av flyktninger fra krigen. Vi sender varme hilsener og penger til klubben, som de vil bruke for å hjelpe flyktningene. Vi har tidligere hjulpet til med startpakke baby, der klær og utstyr til nyfødte ble delt ut. Vi har også støttet et prosjekt med særskilt fokus på eldre kvinners situasjon, et skoleprosjekt, samt opplæring i livsmestring for unge jenter som må bo på internatskoler.

LES OGSÅ: Hurra for kvinnedagen!

Gjør en forskjell, du også, og engasjer deg for å bedre kvinners rettigheter. Ta gjerne kontakt med oss på mail: tonsberg@soroptimistnorway.no.