Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) må komme til Stortinget og forklare seg, krever opposisjonen etter at Bane Nor slo fast at det ikke er realistisk å bygge dobbeltsporet jernbane mellom byene på det sentrale Østlandet innen 2024, slik Stortinget vedtok så sent som for åtte måneder siden.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Med ord som «dette holder ikke», «oppsiktsvekkende og alvorlig» og «dramatisk og svært problematisk», har de samferdselspolitiske talspersonene Sverre Myrli (Ap), Arne Nævra (SV) og Hans Fredrik Grøvan (KrF) satt ord på misnøyen.

Billigere og bedre

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor begrunner forslagene med at det totalt sett blir færre ulemper for de reisende.

– Vi kan spare de reisende for ulemper med stengte baner og buss for tog. Samtidig kan vi bygge inntil 10 milliarder kroner billigere, samtidig som vi oppnår målene i Nasjonal transportplan (NTP) med flere avganger og kortere reisetid. Pendlerne tjener på dette, sier han i en pressemelding fra selskapet.

Fakta om Intercity-utsettelsene

* Dobbeltspor til Fredrikstad utsettes med tre år.

* Dobbeltspor til Sarpsborg utsettes med tre år.

* Dobbeltspor til Hamar utsettes med to år.

* Dobbeltspor til Tønsberg utsettes med ett år.

* Dobbeltspor til Drammen utsettes med ett år.

* Dobbeltspor til Hønefoss utsettes med fire år.

* Etter utbyggingen vil reisetiden mellom disse byene og Oslo kuttes med pluss-minus en halv time.

* Ny jernbanetunnel gjennom Oslo løftes fram og skal bygges «så fort som mulig».

 

Hovedgrepet er å ikke bygge alt samtidig, slik NTP legger opp til. Gevinsten er, ifølge Frimannslund, tredelt.

LES OGSÅ: Vi aksepterer ikke en ny utsettelse av InterCity-utbyggingen i Vestfold

Tre grunner

* For det første reduseres ulempene for de reisende når buss må settes inn for tog mens de aktuelle strekningene bygges ut enkeltvis, fremfor en samlet utbygging over hele østlandsområdet.

* En samlet utbygging vil gå på kapasiteten løs både i entreprenørmarkedet og hos byggherren Bane Nor, noe som vil presse kostnadene opp. – Det blir mer jernbane for pengene ved å spre utbyggingene mer i tid og ikke bygge mange steder på en gang, sier Frimannslund.

* Ved å stokke om på rekkefølgen i utbyggingsetappene får flere reisende større effekt tidligere.

Feil tallgrunnlag?

På Stortinget fremholder opposisjonen at målene som Stortinget har vedtatt så sent som for åtte måneder siden, står fast.

– Det er dramatisk at Bane Nor nå legger fram innspill til en handlingsplan med en helt annen fremdrift enn det Stortinget har bestemt. Vi må få en full gjennomgang av forutsetningene for avvikene og en drøfting av hvordan NTP kan gjennomføres, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan.

Ikke minst er han kritisk til at innspillene fra Bane Nor ikke lå på bordet da NTP ble behandlet:

– Vi må kunne stole på den informasjonen departementet fremskaffer, enten det er fra Bane Nor eller andre. Det er svært alvorlig dersom det viser seg at Stortinget fikk feil tallgrunnlag fra departementet ved behandlingen av NTP, sier Grøvan.

LES OGSÅ: Jernbanemarerittet fortsetter: Må kanskje skjære seg gjennom Slottsfjellet og rive et av Tønsbergs fineste hus (+)

Forklaringsproblem

Venstres samferdselspolitiske talsperson Jon Gunnes er langt på vei enig:

– Dersom det viser seg å være teknisk umulig å gjennomføre NTP slik Stortinget vedtok i juni, så har statsråden åpenbart et forklaringsproblem overfor Stortinget, sier han til NTB.

Samtidig trekker Gunnes fram det han mener er positivt med Bane Nors gjennomgang.

– Prioriteringen av ny tunnel gjennom Oslo er blitt underspilt i reaksjonene. Det er her passasjergrunnlaget er størst, så dette er et veldig viktig innspill, sier han.