Fjerner 64.000 meter skinner og 43.000 sviller – fortsatt uklart om etterbruk av jernbanetrasé

20. desember skal Bane NOR være ferdige med etterarbeidet på den gamle jernbanestrekningen langs Farris. Hva som skal skje med den gamle traseen i framtiden, er imidlertid ikke klart.