Bane Nor tok Sverre Brydøys jernbanequiz. Her er de riktige svarene

JARLSBERGJORDENE: Bane Nor har tilbudt å utrede en korridor her.

JARLSBERGJORDENE: Bane Nor har tilbudt å utrede en korridor her. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

I Tønsbergs Blad 31. juli har Sverre Brydøy laget en jernbanequiz. Dessverre har den flere feil som vi gjerne bidrar til å rette opp.

DEL

MeningerI det første quizspørsmålet skriver Brydøy at Bane Nors «Konseptvalgrapport» ikke anbefalte å ta med Nøtterøy-korridoren i det videre arbeid. Til opplysning er dette hentet fra forstudierapporten, ikke konseptvalgutredningen, men det øvrige innholdet er riktig.

LES OGSÅ: Tar du jernbanequizen?

Jo, vi har opplyst om nye argumenter og vurderinger

Deretter påstår han at Bane Nor ikke har «opplyst om nye og konkrete vurderinger/argumenter» for hvorfor vi likevel ønsker Nøtterøy-korridoren med i planprogrammet. Det er feil. Vi har opplyst om dette på møtet med flere fylkes- og kommunepolitikere 6. februar, og samme dag på våre nettsider. Vår nettartikkel ble også lagt ut på Facebook, og vi har sendt en presentasjon med samme innhold til flere medier i fylket. Vi informerte igjen under våre folkemøter i Sandefjord og Tønsberg 7. og 8. mars.

Fordi Brydøy ikke har fått det med seg, gjentar vi kortversjonen her: «Alternativet har kort reisetid. Det er jobbet videre med korridoren og funnet andre tekniske løsninger. Kostnadsnivået er nå lavere enn i forstudiet og på nivå med øvrige korridorer. Samlet gir dette nå en korridor med gunstig samfunnsøkonomisk nytte».

LES OGSÅ: Bane Nor vil ikke innrømme at Frodeåstunellen er feilplasert

Derfor vil vi be om statlig plan

I spørsmål tre til seks omtaler Brydøy et av Jarlsbergalternativene (1B-4). Etter innspill fra blant annet kommunene har Bane Nor tilbudt å utrede en korridor over Jarlsbergjordene. Tønsberg og Nøtterøy kommuner har sagt at det må være opp til oss å vurdere hvilken korridor som skal utredes (enten 1B-4 eller en av de øvrige Jarlsbergkorridorene). De samme kommunene har imidlertid ikke ønsket å vedta et planprogram der Nøtterøy-korridoren er med som ett av tre alternativ, sammen med Jarlsberg-korridoren og Vear-korridoren. Derfor vil Bane Nor be om statlig fastsettelse av planprogrammet for strekningen Tønsberg-Stokke. I denne prosessen skal det endelig avklares hvilke korridorer som skal utredes.

Brydøy har hentet frem tekst fra forstudierapporten om 1B-4. Disse opplysningene er plukket enkeltvis fra dokumentet, så han har sine ord i behold, men de er ikke satt i en faglig relevant sammenheng. Brydøy tar heller ikke hensyn til den offentlige planprosessen. Vi har gått fra en konseptvalgutredning for Vestfoldbanen, til en forstudierapport for delstrekningen Tønsberg-Larvik, og deretter til et foreslått planprogram. Den offentlige planprosessen er lagt opp slik at for hvert «steg» blir utredningene mer detaljerte.

LES OGSÅ:  Presset bygger seg opp

Nyeste dokument er mest oppdatert

Det betyr at vi stadig innhenter mer kunnskap om grunnforholdene, risiko, sårbarhet og konsekvenser for blant annet landskap, dyreliv, dyrket mark og bebyggelse. Slik foregår all planlegging av større infrastruktur. Det er derfor det siste dokumentet som vil gi den mest oppdaterte informasjonen. For strekningen Tønsberg-Larvik er det per nå forslaget til planprogram.

I spørsmål fire har Brydøy målt avstanden mellom en tenkt stasjon ved Korten og en tenkt stasjon i Eckersbergsgate. Han har kommet frem til at fasiten er 350 meter. Vi forstår ikke hvor Brydøy har hentet denne informasjonen fra, da nøyaktig stasjonsplassering ikke er avklart for noen av korridorene.

Avslutningsvis spør Brydøy om Bane Nor er utsatt for «teknisk/økonomisk inkompetanse». Vi vil hevde at våre fagfolk er blant landets dyktigste ingeniører, arkitekter og planleggere. De jobber hardt for å sikre halvannen million innbyggere et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet.

Hanne Sophie Solhaug

Planleggingssjef for strekningen Tønsberg-Larvik, InterCity-prosjektet, Bane Nor

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags