Gå til sidens hovedinnhold

Dette er Bane Nors motivasjon, Stig Braa

Artikkelen er over 4 år gammel

InterCity-satsingen skal gi oss et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Dobbeltsporet mellom Tønsberg og Larvik er en del av norgeshistoriens største samferdselsprosjekt og en delstrekning på ruten mellom Oslo og Skien.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Tønsbergs Blads nettutgave 9. mai kommer Stig Braa med noen påstander om prosjektet, som vi ønsker å svare på. Innledningsvis spør Braa om Bane NORs motivasjon for å planlegge en stasjon med sentral beliggenhet i byen.

LES OGSÅ:  Hva er Bane Nors motivasjon?

Bygger på stortingsvedtak

Svaret er at Stortinget har vedtatt bygging av et moderne togtilbud mellom byene på Østlandet. Dobbeltsporet skal gå fra bysentra til bysentra og være et miljøvennlig alternativ til bilen. Bane Nors oppdrag er å følge opp Stortingets vedtak og rammer, som vi finner i Nasjonal transportplan, Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og Klimaforliket.

Sentral stasjon gir flere passasjerer

Braa mener det er «uforståelig» at Bane Nor ikke ønsker en ny jernbanestasjon utenfor byen. En sentral stasjonsplassering er i henhold til vårt oppdrag fra Stortinget. Det er også i tråd med transportforskningens konklusjoner om hvor et kollektivknutepunkt bør bygges. Jernbanestasjoner sentralt i byene fører til flere passasjerer, bidrar til en miljøvennlig fortetting av byene, kan stimulere til vekst og byutvikling i sentrum og reduserer biltrafikken – sammenlignet med kollektivknutepunkt utenfor byene.

LES OGSÅ: Ny vei og bane: Bør bygges slik at det blir bra for mange og dårlig for få

Eiendomsutvikling er ikke motivasjonen

I sitt leserinnlegg hevder Braa at eiendomsutvikling er vår egentlige motivasjon for å bygge jernbane i Tønsberg. Det er ikke riktig og her vil vi forklare hvorfor:

1) Eiendomsutvikling er ikke en del av planleggingen og utredningen av korridorer for nytt dobbeltspor. Her legger staten helt andre kriterier til grunn: Bane Nors rammer og målsettinger er satt av Stortinget. Dette er føringer om rask reisetid, økt kapasitet (flere togavganger), reduksjon av klimagasser og bidrag til fortetting av byene/byutvikling.

Vi planlegger utfra god jernbaneteknisk funksjonalitet (altså hva som er praktisk mulig å bygge) og fornuftige investeringskostnader. I tillegg vektlegges konsekvenser for landskap, dyreliv, matjord, bolig- og næringsområder og kulturminner. Til sammen skal dette gi god samfunnsøkonomisk nytte, som er det viktigste kriteriet for politikerne når de bevilger penger til ulike samferdselstiltak.

LES OGSÅ: Bane Nor: Tønsberg trenger realistiske planer for jernbanen

2) Det er helt riktig at Bane Nor Eiendom skal utvikle og forvalte jernbaneeiendom, slik Rom Eiendom gjorde tidligere. På landsbasis skal det forvaltes en eiendomsportefølje med en anslått brutto verdi på 45 milliarder kroner. Dette betyr at Bane Nor får en ny inntektskilde i tillegg til de tradisjonelle bevilgningene over statsbudsjettet.

Bane Nor er et statlig foretak som eies 100 prosent av Samferdselsdepartementet. Derfor vil hele gevinsten fra eiendomsvirksomheten gå til et miljømessig og samfunnsnyttig formål, bestemt av de folkevalgte på Stortinget, nemlig til videre utvikling av jernbanen.

Kommentarer til denne saken