I Norge er det en tverrpolitisk enighet om at kommunene skal ta ansvaret for primærtjenestene. Norge er et langstrakt land hvor utfordringene mellom kommunene er ulike, derfor mener vi at tjenestene skal utformes og leveres lokalt. Samhandlingsreformen som ble utformet av den rødgrønne regjeringen er kanskje den største overføringen av oppgaver fra stat til kommuner noen gang.

LES OGSÅ: Har myndighetene rømt fra sitt ansvar?

Hverken samhandlingsreformen eller reformer dagens regjering gjennomfører handler om å rømme fra sitt ansvar, slik Akerholt hevder. Det handler om makt- og oppgavefordeling mellom våre tre forvaltningsnivåer.

Akerholt hevder at regjeringen løper fra ansvaret for forurensningen av drikkevannet i Askøy. I Norge er det hovedsakelig kommunene som har ansvaret for drikkevann. Enkelte steder er det private vannverk som har ansvaret for å levere drikkevann. Så vidt jeg vet har ikke regjeringen ansvar for å levere vann noe sted i Norge.

LES OGSÅ: Bevar Kaldnes Vest til næring!

Kommunene har mye å si

Det er den som har ansvar for å levere drikkevann som også har ansvaret for å ta vare på drikkevannskvaliteten. Regjeringen har ansvar for å lage systemer for å ta vare på kvaliteten. Det ansvaret har de også tatt og fylt gjennom blant annet drikkevannsforskriften og plan- og bygningsloven, samt gjennom kontrollene Mattilsynet skal gjennomføre hos vannverkene. Mattilsynet arbeider på vegne av regjeringen / departementene.

Norge skiller seg fra svært mange land ved at kommunene har ansvar for store og viktige tjenester, spesielt innenfor helse, skole og lokal utvikling. Det store ansvaret som er lagt til kommunene er også et viktig argument for at kommunene må bli større slik at de har kompetanse til å løse oppgavene sine. Jeg mener at alternativet til større kommuner er å ta bort oppgaver fra kommunene. Så langt har jeg ikke sett en eneste motstander av større kommuner ta til orde for å gjøre nettopp det.