Anne-Kristin Imenes er psykologispesialist og jobber med barn og ungdommer.
Privat

Anne-Kristin har et råd hun selv bruker i jobben sin: – Vær nysgjerrig på andre

Å være interessert og nysgjerrig, er kanskje de egenskapene Anne Kristin-Imenes har mest nytte av.
Publisert