For dem har bortfall av tilbud og fravær av aktiviteter og møter med andre gjort dagene særlig krevende. Nå går vi også mot en jul som kan bli preget av smittevern og begrensninger på sosialt samvær og møteplasser.

I en slik desembermåned blir det desto viktigere at vi alle husker på å ta en ekstra telefon, sende noen flere julekort enn vi pleier, og holde kontakten med de mange som blir særlig berørt av begrensningene.

I Nasjonalforeningen for folkehelsen vil vi også prøve å være der for de som trenger oss i denne tiden. Våre helselag og demensforeninger har i år vært oppfinnsomme for å ivareta det store behovet for kontakt og møteplasser, blant annet gjennom utendørs konserter, gågrupper, gåmøter og andre friluftsaktiviteter tilpasset smittesituasjonen. Vi har også vært opptatt av å bidra med innhold og mening i dagen for demenssyke.

I likhet med mange andre er vi bekymret for at mange av de vanlige møteplassene til jul blir avlyst i år. Da blir det ekstra viktig med den ekstra oppmerksomheten vi kan gi hverandre med et kort, en blomst eller ta oss tid til en hyggelig prat når vi treffes utendørs.

Vi gleder oss stort til igjen å kunne tilby de faste og kjente aktivitetene og møteplassene som betyr så mye for så mange over hele landet, så snart smitte-situasjonen åpner for det. Da håper vi også at enda flere vil melde seg til frivillig innsats til beste for egen og andres helse og trivsel.

Inntil videre må vi huske på å ta vare på hverandre i nærmiljøet!