Julia og Suzy synes fremdeles det er for mye jobb for elevene: – Kanskje vi skal fjerne lekser helt?

De har begge barn i Tønsberg-skolen, og vet at det er mange som strever med å få gjort leksene. – Leksemengden bør ned, kanskje leksene rett og slett bør fjernes, spør Julia Kristoffersen og Suzy Haugan.