Gå til sidens hovedinnhold

Kaldnes Vest er et fremtidig utviklingsområde

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er klokt og bærekraftig å fortette sentrumsnært, i kort avstand til ulike funksjoner folk bruker daglig. Kaldnes Vest representerer er en fantastisk mulighet å fortette på industrialisert grunn, istedenfor på dyrkbar mark.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I mai vedtok Tønsberg bystyre en strategi for fortetting, hvor Kaldnes Vest blir pekt ut som et fremtidig område for bolig, næring og offentlig tjenesteyting. Arbeiderpartiet stemte også for denne fortettingsstrategien. I juni kunne vi lese i lokalavisa at Arbeiderpartiet vil verne Kaldnes vest som næringsområde. Hvorfor sier Arbeiderpartiet én ting og gjør noe annet?

Vi ble faktisk ganske overrasket over å lese utspillet til våre kollegaer fra Tønsberg kommunestyre. Det er merkelig at INGEN tok ordet og ytret sin mening om å verne Kaldnes vest til næring da vi behandlet kommuneplanen og en strategi som er tydelig på dette som et transformasjonsområde. Hva skjedde egentlig de tre ukene fra behandlingen av strategien i mai til avisutspillet i juni?

Fortettingsstrategien er en strategi, og ingenting er omregulert på Kaldnes Vest for de neste fire årene. Men burde ikke det man sier i avisa og hva man sier, og tier om, i bystyresalen, samsvare?

I denne perioden har Venstre et samarbeid i opposisjon med Ap, Sv og Sp i kommunestyret i Tønsberg. Men i saken om Kaldnes Vest er vi enig med de planene vi alle stemte FOR i kommunestyresalen.

Bærekraftig å fortette sentrumsnært

Det er klokt og bærekraftig å fortette sentrumsnært, i kort avstand til ulike funksjoner folk bruker daglig. Kaldnes Vest representerer er en fantastisk mulighet å fortette på industrialisert grunn, istedenfor på dyrkbar mark.

I avisen blir det etter vår mening polarisert til å gjelde enten bolig eller næring, og høyre,- eller venstresiden. At høyresiden vil ha boliger, og at venstresiden vil ha næring. Men det finnes en gylden middelvei. Og den kommer godt fram i fortettingsstrategien, og er det bystyregruppa i Tønsberg Venstre står for. I fremtiden er Kaldnes Vest et godt område for næring, boliger og offentlig tjenesteyting.

 

Barnehage på Kaldnes Vest

Barnehage er offentlig tjenesteyting, og vi vil tro det hadde vært kjærkomment med barnehage på Kaldnes, gjerne i det fremtidige Kaldnes Vest-området. At innbyggere har kort vei til offentlige tjenester er helsefremmende.

Det er mange som oppfatter det utbygde Kaldnes-området som for tettbygd og ikke særlig vakkert. Men ingen har bestemt at det er malen for Kaldnes Vest! Kommunene kan legge klare føringer for utviklingen av Kaldnes Vest, og sørge for at det blir god kontakt med vannet, uten å bygge igjen byfjorden. Vi må få god bokvalitet for dem som skal bo der, en helsefremmende ny bydel som det er trivelig å bo i for alle generasjoner. Vi har muligheten til å utvikle bydelen på en vakker måte.

Ulike former for boliger

Vi må tenke på barnefamiliene og tilby variert bebyggelse der rekkehus og private hageflekker inngår på bakkeplan. Nye løsninger med små, private leiligheter rundt fellesrom, for førstegangsetablerere og enslige. Gi rom for studenter ved å ha studentboliger. Vi må tenke nytt omkring boform og boligpolitikk for å være en attraktiv kommune for alle generasjoner og familiekonstellasjoner.

Det må også være varierte fellesarealer som oppfattes som fellesarealer, og som inviterer til bruk. Får vi en renere Aulielv og byfjord kan også drømmen om bystrand kanskje realiseres. Ny gangbru kan legges til dette området – og gir mange muligheter for at innbyggere kan sykle og gå til og fra jobb.

En fremtidig ny grønn bydel

Det er allerede etablert mellom 700 og 1000 arbeidsplasser på Kaldnes. Det er bra. Kaldnes Vest representerer et fremtidig spennende prosjekt. Vi må legge til rette for større kunnskapsbedrifter i et småurbant og konkurransedyktig miljø. Den nye bydelen kan invitere til gründervirksomhet og små og mellomstore virksomheter. Vi er i ferd med å avkarbonisere hele samfunnet. Er det ikke mer fremtidsrettet å tenke variert form for næring på Kaldnes Vest?

Vi er helt sikre på at kommunen, sammen med Færder kommune, kan lage gode og tydelige føringer for utvikling av området, og drive en langt mer offensiv og proaktiv næringslivspolitikk.

Kontrakten med Agility group går ut etter hvert. Vi ble glade da vi leste at arbeidsplasser er sikret noen år til. Da behøver ikke området ligge «tomt» et par år. Som sagt – det skjer ingen omregulering på dette området de neste fire årene nettopp fordi kommuneplanen i Tønsberg ble vedtatt i mai, og området fortsatt er regulert til næring.

Et mangfoldig, trivelig og levende lokalsamfunn

Tønsberg Venstre mener at Færder og Tønsberg kommune i fremtiden må komme sammen om en felles områdeplan og tverrfaglig stedsutvikling for Kaldnes Vest. Kommunene må ta en aktiv rolle i å utvikle et mangfoldig, trivelig og levende lokalsamfunn. Vi kan ikke overlate utbygging av den nye bydelen helt til utbyggere. Vi kan heller ikke sette oss på bakbeina og nekte utvikling av området. Vi må ta grep ut fra kommunens og innbyggernes behov. Det vil kreve en god prosess i planleggingen, men vil gi uttelling i form av et attraktivt område for boliger, næring og offentlig tjenesteyting.

Kommentarer til denne saken