Regjeringen satte ned en energikommisjon som har kommet med sin rapport, selve tittelen, «Mer av alt – raskere.», sier vel det meste. Og det stemmer at veldig mange ønsker seg en andel av norskprodusert strøm, men er svaret på det at vi må ha mer av all kraftutbygging? Rødt mener nei, og peker i stedet på den store elefanten i kraftdebatten: prioritering.

Vi trenger å omstille oss vekk fra fossil energi, for å få ned klimagassutslippene og bremse den globale oppvarmingen. Men vi anerkjenner også at kraftutbygging har konsekvenser. Vindkraft på land og til havs har negativ påvirkning på natur og dyreliv i form av arealbeslag, avfall og for fuglene: En konstant drapstrussel. I tillegg er det kraft som er dyr å bygge ut.

Som vannkraftnasjon vet vi også mye om hvilken pris naturen betaler når vi bygger ut vassdrag. De vassdragene som er vernet i Norge, er vernet av en grunn. De bør ikke åpnes for mer utbygging.

LES OGSÅ: Jørn Magdahl jubler etter avgjørelsen: – Vi hadde rett

Bruke mindre strøm

Så hva er da svaret om vi både trenger mer elektrifisering av samfunnet, men ikke vil ødelegge natur på veien? Rødt ønsker velkommen en storstilt satsing på energieffektivisering. Den billigste og mest skånsomme energien vi kan få er den vi lar være å bruke. I tillegg støtter vi energikilder med lavt konfliktnivå som oppgradering av eksisterende vannkraft, solceller på bygg og mer bruk av biogass. Alternative former for oppvarming, som bergvarme, kan erstatte ineffektiv bruk av elektrisitet. Men hvis vi ser på innmeldt kraftbehov fremover, så vil dette antagelig ikke holde. Vi må også prioritere.

LES OGSÅ: Sem solkraft på bunnløs myr og leire

I Vestfold er det meldt inn behov for litt over 100 megawatt fremover, Omregnet til kilowattimer betyr det en kapasitet opptil forbruket til litt over 40 000 husstander. I Telemark er innmeldt behov mer enn det dobbelte. Det som vil kreve strøm fremover i Vestfold er både generell vekst i forbruket blant annet fordi det er forventet befolkningsvekst, planlagt økninger i industri, men også datasenter.

I dag er det bare førstemann til mølla for de som vil koble seg til nettet og bruke mer strøm. Om man skal bruke strømmen til å utvinne kryptovaluta og opprette datasenter, eller om man vil satse på industri med arbeidsplasser eller sikre strøm til en økende Vestfold-befolkning, så stiller man i samme kø. Sånn kan det ikke fortsette!

LES OGSÅ: Hvordan løse kraft- og klimakrisa?

Dropp kryptovaluta

Rødt tar til orde for en strengere prioritering av hvem som skal få tilgang på strømmen. Vi mener at det er den eneste løsning som vil sikre arbeidsplasser, lavere klimagassutslipp og at vi beskytter norsk natur mot storstilt utbygging av vindturbiner. Rødt ønsker å droppe kryptovaluta og elektrifisering, og heller prioritere omstilling i industrien.

Stortinget behandler i disse dager et forslag fra Rødt om nettopp å prioritere kraften strengere. Nå gjenstår det å se om de andre partiene er villig til å prioritere, eller om de vil fortsette å insistere på et både urealistisk og naturfiendtlig «mer av alt – raskere».