Gjennom flere år har vi sett en drakamp om studentene i Norge. De store studentbyene leder an og trekker til seg mange av de vordende studentene, og det kan jeg skjønne. Lovnad om et godt tilrettelagt studentliv med sosiale aktiviteter rett utenfor både universitetsdøra og leiligheten frister.

Å være student er en livsstil. Ikke noe du er mellom 8 og 16. Det krever hardt arbeid, mye lesing, lange forelesninger, dårlig økonomi, kjedelig mat, mange skuffelser, stort press og det kan være en tung bør å bære. Og nei. Jeg skal faktisk ikke frem til en svartmaling av studentlivet, eller å få sympati for hvor tungt det er. Jeg ønsker meg rett og slett et større fokus på studenter.

Valgkampen spisser seg, og de politiske partiene jobber på spreng for å sanke stemmer. De lover oss en helsepolitikk for alle med flere hele stillinger i helsesektoren, styrke bemanningsnormen i barnehagen, mer kunnskap i skolen, de ønsker flere unge i etableringsfasen til kommunen og et grønt bankende hjerte. Helt supert! Jeg sier ja til alt. Men for å få et bedre helsevesen trengs det flere utdannede innen helse, for å få nok pedagoger i barnehagen må vi utdanne barnehagelærere, for å få økt kunnskap i skolen må de som lærer bort først få kunnskapen og for å få nyetablerte til kommunen må kommunen ha noe å tilby.

 

Vi må være attraktive. Og dette sier kanskje seg selv, men jeg sier det uansett. Det må satses på studentene! Det studerer over 5000 studenter bare et steinkast unna Tønsberg kommune. Mange av disse bor i nærbyene, eller rundt på campus, og jeg savner et fokus på disse både i kommunepolitikken og i valgkampen.

Hva kan dere gjøre for at Tønsberg skal bli en studentvennlig kommune? Hva kan dere gjøre for at studentene i kommunen får en lettere hverdag? Hva kan dere gjøre for at det skal bli et tettere samarbeid mellom Universitetet, kommunen og næringslivet? Hva kan dere gjøre for at studentene kan få seg en relevant jobb etter studiene?

 

Høsten 2018 ble det gjennomført en stor helse- og trivselsundersøkelse for studentene som viser at 30% av studentene i Vestfold ofte eller svært ofte føler seg ensomme og har alvorlige psykiske plager. Samme undersøkelse viser også at Vestfold ligger under landsgjennomsnittet i tilfredshet med studiebyen (både Tønsberg og Horten er inkludert), og dette bør vi kunne gjøre noe med. Jeg håper politikerne i nye Tønsberg nå kan komme på banen i kampen om studentene slik at vi får flere studenter til kommunen, at studentene trives mens de studerer hos oss og at vi gjør byen attraktiv når de er nyutdannede og skal etablere seg.