Gå til sidens hovedinnhold

Kan fastlandsforbindelsen falle?

Vi opplever nå en betydelig økning av biltrafikk i hele kommunen. Aldri har det vært lengre køer inn og ut av Tønsberg by.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Steinar Gullvåg skriver, i Tønsbergs Blad 16. juli, at « Fastlandsforbindelsen kan falle ». Det er helt riktig. Bompengeforliket som ble inngått i august 2019 innebærer at kommune/fylkeskommune må tilføre nye bypakker en egenandel på 20%, samt at momskompensasjonen skal benyttes i prosjektet. Bompengeforliket ble inngått rett før valget i 2019, og var en stor seier for FrP.

Ordfører og varaordfører i Tønsberg deltok i et møte med Samferdselsdepartementet 24.06. Et viktig tema var å få visshet om Bypakke Tønsberg blir sett på som ny bypakke. Svaret var som fryktet; alle bypakker som ikke er behandlet av Stortinget blir vurdert som nye bypakker. Det er oppsiktsvekkende at regjeringen og departementet har brukt hele 10 måneder på å informere om konsekvensene av bompengeforliket. Store beløp kunne vært spart for fylkeskommunen, Tønsberg kommune og Færder kommune dersom disse opplysningene hadde blitt bekjentgjort tidligere.

Gullvåg skriver også at han tror at Tønsberg Senterparti «faktisk mener at ingen løsning er en bra løsning». Dette er ikke riktig, og her tar Gullvåg grundig feil. For Tønsberg Senterparti er et null-alternativ et ikke-alternativ. Vi ser behovet for en ny fastlandsforbindelse av beredskapshensyn for Tønsbergs innbyggere langs kanalen, Husøy og for Færder kommune. Vi ønsker også en betydelig satsing på økning av kollektivtrafikk i hele kommunen samt tilrettelegge for sykkel og gange i bynære områder.

Det er riktig at Tønsberg Senterparti gikk til valg på utredning av parallellbrualternativet som er en rimeligere løsning som ivaretar beredskapsbehovet, og vil utnytte de tidligere investeringene i Fase1/Frodeåstunnelen. Dette står fortsatt posisjonen i Tønsberg kommune samlet om. Samtidig har den nye posisjonen i Fylkeskommunen, Færder kommune og Tønsberg kommune foreslått- og fått gjennomslag for, en nedskalert løsning for Ramberg – Smørbergløsningen.

Vi opplever nå en betydelig økning av biltrafikk i hele kommunen. Aldri har det vært lengre køer inn og ut av Tønsberg by. Dette henger nært sammen med oppfordringene til redusert bruk av kollektivtrafikk og rådene om å feriere i eget land. Vi håper at situasjonen og bruken av privatbil normaliserer seg raskest mulig.

Kommentarer til denne saken