Dette her kan bli litt teknisk, så her er det bare å holde seg fast eller så kan man rulle ned til nest siste avsnitt og få svaret der.

La oss gå løs på regnestykket han presenterer og plukke det fra hverandre:

For det første mener jeg det er et fullstendig feil utgangspunkt å bruke et eksempel på en familie med en inntekt på 1 million kroner i året. Dette er en inntekt de fleste av oss bare kan drømme om.

Så sier Vedum at med med en forventet lønnsvekst på 3,7 prosent vil familien ende opp med 37.000 kr mer i inntekt.

Allerede her svikter regnestykket hans fullstendig. Det er ikke sånn at når lønnsoppgjøret blir 3,7 prosent får man 3,7 prosent høyere lønn. Selv om det er kjedelig og kronglete, må vi faktisk også regne med lønnsglidning og overheng. Glidning er viktig fordi det er en del av det totale regnestykket til arbeidsgiveren og derfor ender vi med mye mindre enn 3,7 prosent når vi ser fasit på lønnsslippen.

LES OGSÅ: Henriette (33) og familien sparer over 100.000 kroner i året: – Hvis vi har klart det, så kan hvem som helst klare det

Utelater viktige tall

Dette er komplisert nok til å begynne med, og når Vedum regner med at lønnsoppgjøret gjelder for hele året, gjør han ting enda mer komplisert. Lønnsoppgjøret gjelder nemlig fra mai for de fleste av oss, ikke fra januar. Derfor må vi regne med overheng, men siden fjorårets oppgjør var såpass dårlig, bruker jeg bare 0,4 prosent overheng i regnestykket mitt, selv om det reelle tallet er ca. 0,9 prosent.

I år er utgangspunktet i ramma på 3,7 prosent. Av det er 1,5 prosent lønnsglidning, og overhenget er på 0,4 prosent. Når vi da trekker fra overheng og glidning ender vi med 1,8 prosent. Det er disse 1,8 prosent vi faktisk får i lønnsvekst.

Så da ender altså familien til Vedum med 18.000 kr i lønnsvekst etter skatt, langt mindre enn det Vedum legger frem i sitt eksempel. Det er knapt nok til å dekke det beskjedne eksempelet hans på økte renteutgifter. For at familien skal få 37.000 kr i lønnsvekst, vil de trenge en lønnsøkning på 5,3 prosent når man tar med hele regnestykket.

LES OGSÅ: Sparer man penger på grensehandel? Dette kom vi fram til

Videre mener han at utgiftene vil øke med 22.300 kr. Men det er KUN om man regner med helt grunnleggende ting som mat, strøm, drivstoff og renter på lån. Og i matbudsjettet hans er det ikke rom for å kose seg noe ekstra, det er ikke engang rom til å handle norskprodusert kjøtt, noe jeg tror er viktig for Senterpartiet.

De andre tallene er også svært beskjedne i forhold til virkeligheten. Så hvis vi trekker fra de økte utgiftene Vedum legger til grunn, ender vi med 4.300 kr i minus. Altså reallønnsnedgang.

LES OGSÅ: 2,7 millioner nordmenn ligger an til å få igjen på skatten

Best ut med 600.000?

Men det stopper ikke her, på spørsmål om hvorfor han bruker en såpass rik familie som utgangspunkt, mener han at en familie med lavere lønn ville kommet mye bedre ut. Han sier at en familie med 600.000 kr i årslønn vil komme best ut av alle. Dette er selvfølgelig også helt feil. Jeg tror Vedum glemmer hvordan lønnsvekst fungerer i virkeligheten.

Fordi en familie med lavere lønn vil jo også få en lavere lønnsvekst, men utgiftene er ikke nødvendigvis så mye lavere av den grunn.

En familie med 600.000 kr i årslønn vil med 3,7 prosent som ramme ende med 10.700 kr i lønnsvekst etter skatt. Om vi da trekker fra en utgiftsøkning på 22.300 kr, ender vi med 11.600 kr i minus, eller reallønnsnedgang, som det heter på fint. Så da ender altså den familien Vedum mener skulle kommet best ut med regjeringens opplegg opp med 7.300 kr mindre enn eksempelfamilien hans, som har en lønn langt over gjennomsnittet.

Han bruker også veldig mye tid på å fortelle oss at det er renta som har mest å si for hva folk har å rutte med, og det er absolutt en viktig faktor. Men det viktigste er at man regner riktig.

LES OGSÅ: Nå er det vanlige folks nedtur

Så kort fortalt til de av dere som ikke gadd å lese hele teksten: I Vedums eksempel, med en svært velstående familie, ender de med 4.300 kr i minus, ikke 14.700 kr i pluss, som han påstår. Utfallet for folk med vanlige lønninger blir selvfølgelig mye dårligere enn dette igjen. Det er helt sikkert noen hull i regnestykket mitt også, men det er ingen tvil om at måten Vedum regner ut lønnsvekst er helt feil, og at det får enorme konsekvenser for familiebudsjettet.

Vi kan i hvert fall konkludere med at det lønner seg fortsatt å tjene mye.