Innlegget er godt fordi politikerne i utvalg for plan og bygg har dette dilemmaet som en del av hverdagen. Hva er stygt og hva er pent, og er det godt nok tilpasset omgivelsene? Og innlegget er tidsaktuelt fordi det er nesten ikke et eneste møte uten at vi får saker hvor vi må ta dette valget. Derfor ønsker jeg denne debatten velkommen.

Personlig synes jeg at eldre sveitserhus er flotte bygninger, mens Block Watne-hus, som var veldig populære på 60- og 70-tallet har en mindre estetisk fremtoning, men skal denne «synsingen» være retningsgivende for min stemmegivning i byggesaker i 2022?

LES OGSÅ: Faglig og politisk skjønn i Slagen

De fleste hustyper som i dag kommer til politisk behandling er forskjellige typer funkisbygg, enten som enebolig eller som tomannsboliger. Man kan like eller mislike den type bygg, men det ser ut som at det er byggeskikken i 2022.

Dersom det hele tiden hadde blitt utarbeidet nye boligfelt, hadde nok problemstillingen vært grei nok, men det er et ønske fra både sentrale og lokale myndigheter at stor del av boligveksten skal tas gjennom fortetting for å redusere nedbygging av LNF-områder. Da får man en utfordring når noen ønsker å dele opp store tomter i etablerte boligfelt for å imøtekomme myndighetenes ønske.

LES OGSÅ: Planene om å rive og bygge to nye hus ble nedstemt: – Dette passer ikke godt nok inn i området

Fornyet byggeskikk

Skal det i de boligområdene som er 50–60 år gamle i 2022 bygges bygg som er tilnærmet byggeskikken fra den tiden for å imøtekomme ønsket om «tilpasset nærområdet», eller er det rom for en «modernisering» av også de boligfeltene?

I tillegg er det blitt populært å bygge tomannsboliger. Det er også i tråd med myndighetens ønske om arealeffektiv boligbygging. Det betyr, sammen med at arealbehovet er større i dag enn på 70 tallet, at det blir et større volum i boligmassen.

LES OGSÅ: Jill Eirin sablet ned det nye bygget: – Det framstår for meg som totalt skivebom

Fremskrittspartiet har konkludert med det at det må finnes rom for en fornyet byggeskikk også i etablerte boligområder. Vi tenker at det kan ikke være et krav om at man bygger 70-tallsdesign på hus i 2022. Bolig er tross alt for de fleste familier den største investeringen man gjør i livet. Derimot er vi med på krav om etablert byggeskikk på historiske bygg og områder, men da må det være avklart på forhånd, gjerne gjennom kommuneplanen, slik at eierne av boligen er kjent med de begrensninger det bygget/tomten har.