Kan kommunen gi bort denne gaven? – Vi har ikke akkurat noen praksis på dette

«Tønsberg kommunes kulturstyre skal stå for fordelingen av utlån til aktivt idrettsarbeide, samt ha tilsyn med hallen».