Kan vi få en situasjon der SFO kan komme til å koste 10.000 kroner i måneden? Kan vi få en situasjon der norske kommuner må spørre Brussel om lov til å fatte vedtak? Virkeligheten overgår av og til fantasien. Og dette er ikke engang krim.

De færreste har hørt om «Hjelmeng-utvalget». De færreste veit at EU-kommisjonen har foreslått et «revidert tjenestedirektiv» der de foreslår en «meldeplikt» for norske kommuner og fylkeskommuner. Her er litt folkeopplysning.

Hjelmengutvalget, kortversjon:

ESA åpnet for noe tid tilbake en sak mot Norge. Det var kommet klager på at norske kommuner hadde «konkurransefordeler» via a vis private aktører. Regjeringa svarte med å nedsette et utvalg – Hjelmengutvalget – som skulle undersøke påstandene, foreslå tiltak, og analysere de samfunnsøkonomiske konsekvensene av tiltaka. Utvalget la fram sin rapport i 2018. KS og LO satt i utvalget. De tok dissens på viktige punkter. Utvalget mente bl.a. at for tjenester som ikke er lovpålagte, og på en eller annen måte kan sies å være i en (prinsipiell) konkurransesituasjon med private aktører (SFO, kulturskole, svømmehall, gravstell m.m.) så skal kommunene: Innføre egne regnskap, beskattes på linje med private, ikke lenger ha noen rentefordel, prise inn alle fordelte kostnader, ha krav til overskudd (!).

I tillegg mente utvalget at det skal føres nasjonalt tilsyn med at kommunene ikke bryter disse reglene. Konkurransetilsynet ble tildelt «rollen». De takket absolutt nei.

KS – kommunenes interesseorganisasjon - var lite fornøyd med utvalgets utredning, spesielt var det tynt mht. de samfunnsøkonomiske konsekvensene. KS satte ned et FoU-utvalg, med 4 toppjurister og økonomer, bl.a. Per Anders Bjørgan – tidligere konkurransedirektør i ESA.

De kom fram til, at med disse markedsliberalistiske prinsippene som grunnlag, ville vi enten få helt umulig dyre offentlige tjenester, eller de ville bli ekstremt dårlige. Sannsynligvis måtte de nedlegges, og virksomhetene overlates til private. Hvilket nok var, når alt kommer til alt, hensikten. Hvem vil betale kr. 10.000 pr. mnd. for en plass i SFO? 250 kr. pr. person i en svømmehall? «Dette har ingen samfunnsøkonomisk gevinst» het det fra KS-leder og høyrepolitiker Gunn-Marit Helgesen. «Så hva er vitsen?», spurte hun, på vegne av kommune-Norge. Tja, kan det være nettopp privatisering med tanke på at private konsern skal kunne spise seg enda lenger inn i offentlig sektor? Samt at folkestyret svekkes ytterligere til fordel for markedskrefter?

Nå ligger rapporten i Torbjørn Røe Isaksens skuff. Der blir den nok liggende til etter valget. Det er risikosport. Den er så viktig og alvorlig at den bør diskuteres i valgkampen. Hvilken lokalpolitiker kan tenke seg å innføre fulle markedsprinsipper i deler av offentlig sektor – slik at prisen på SFO blir 10.000 kr. pr. mnd – slik KS hevder? Ut av skapet, vis kortene. SV er klar motstander av dette ideologiske blindsporet. SP, Rødt og altså KS har også vært soleklare. Fagbevegelsen er uhyre skeptisk eller motstandere. Men hva mener de øvrige partiene?

Som om dette ESA-initiativet ikke var nok, har EU-kommisjonen i sin visdom foreslått å revidere det s.k. «tjenestedirektivet», som ble innført i Norge – mot SVs og SPs dissens i regjering – for noen år siden. Kortversjon: Det bør innføres en «meldeplikt» for kommuner og fylkeskommuner overfor Brussel. Om en kommune – f.eks. i Vestfold eller Telemark – hadde tenkt å vedta å stille krav til f.eks. utleiere, utbyggere, renovasjonsselskaper om lønns- og arbeidsbetingelser, reguleringer av områder, overtakelse til offentlig drift, så skal dette meldes til EU først. Da skal saken vurderes i lys av EUs konkurranseregelverk. Om EU da finner at forslaget til vedtak bryter med dette regelverket, kan EU vende tommelen ned. Hvis lokalpolitikerne likevel vedtar forslaget, kan de bli forfulgt med bøter i millionklassen. Dette er uhyrlig! Vi er ikke medlemmer av EU engang, men her ser vi altså nok et eksempel på hva det kan koste å være med i EUs indre marked – EØS. Et kolossalt tap av demokrati.

Heldigvis har dette forlaget møtt en storm av protester i Europa, med byrådet i Amsterdam i spissen. Så nå står kampen i EU. Røe Isaksen har signalisert støtte til ideen om at lokalpolitikere ikke må stå i veien for «fri flyt». Det er på tide at norske kommunestyrer sier noe annet. Med mindre man synes det er ok med all makt til Brussel?