Til nå har vi ikke helt sett konsekvensene av at vi blir flere eldre og færre yrkesaktive. Men vi begynner å merke det. Media bringer daglig beretninger om helsepersonell som slutter eller gruer seg til å gå på jobb – fordi de er for få, presset for stort og beredskapen for dårlig. Om sykehus som skriver ut syke pasienter altfor tidlig uten å forsikre seg om at det er noen som tar imot dem. Om demente som ikke lenger klarer seg på egen hånd og som nektes sykehjemsplass. Om hjelpeløse pasienter som blir liggende timevis i egen avføring fordi det ikke er noen til å hjelpe dem på do!

Jeg sier ikke at det er sånn over alt og i alle kommuner. Like fullt: Dette er varsler om, og eksempler på, kommunal omsorgssvikt. Og ennå er vi bare ved eldrebølgens begynnelse. Derfor er det gledelig at vi nå får en debatt om eldrepolitikken.

LES OGSÅ: Ordfører Jon: – Folk skal slippe å flytte fra Færder

Trenger penger

En forskergruppe fra Universitetet i Sørøst-Norge konstaterer (TB 6.1.) at behovet for kommunale hjemmetjenester er sterkt økende. Forskerne forklarer overraskende at det ikke først og fremst er de eldste eldre, som nå er årsak til økningen, men aldersgruppen under 80 år!

LES OGSÅ: Hvordan kan eldre få flere gode dager hjemme?

Thor Olav Madsen tar også tak i eldrebølgen (TB 12.1.) og lokaliserer dette til et krav om innføring av eiendomsskatt i Færder kommune for å finansiere framtidas eldreomsorg. Penger er utvilsomt viktig. For selv om vi blir flere eldre som holder oss friske og rørlige og som klarer seg på egen hånd, kommer vi til å bli langt flere som trenger hjelp og omsorg i siste fase av livet.

LES OGSÅ: Forgubbing krever eiendomsskatt

Vi kommer til å trenge flere sykehjemsplasser, bedre hjemmebasert omsorg, mer frivillig innsats, bedre tilpassede botilbud og ikke minst: mer og bedre velferdsteknologi. Da passer det å gratulere Tønsberg kommune med innvielsen av et nytt høyteknologisk helsehus til 577 millioner kroner på Hogsnes.

Men også folkehelsearbeidet må i økende grad rettes inn mot de eldres helse. I eldrerådet i Vestfold og Telemark fylkeskommune, blir vi stadig minnet om betydningen av forebyggende helseinnsats. Eldrerådet har eksempelvis tatt til orde for at alle over 70 år burde få tilbud om årlig kontroll av syn, hørsel og tenner, nettopp fordi det har så stor betydning for eldre menneskers kognitive utvikling.

LES OGSÅ: Ordfører Jon tar kritikerne fra Tjøme på ordet: – Det blir spennende

Ungdom må velge omsorg

Selv om vi i åra framover må regne med å bruke mer penger på helse og omsorg for de eldste, er jeg imidlertid ikke sikker på om vi denne gangen klarer å betale oss ut av en bebudet krise. Min kommune – Færder – vil i 2032 (ifølge Statistisk sentralbyrå) ha 2.016 personer mellom 80 og 90 år, 786 (65 prosent økning) flere enn i dag. Jeg vil være en av dem, om jeg lever så lenge. 376 personer vil være over 90 år, 100 (35 prosent økning) flere enn i dag. Færder er ikke unik på noen måte.

LES OGSÅ: Eks-ordfører Per Hotvedt Nielsen vil tilbake: – Tjøme er glemt i Færder kommune

I dag må 13 prosent av ungdomskullene velge helse og omsorg, om vi skal dekke personalbehovet. Om 10 år må nær 20 pst av de unge gjøre et slikt yrkesvalg. Mye tyder på at de ikke vil gjøre det, i hvert fall ikke i tilstrekkelig grad. SSB spår derfor at vi i 2035 vil mangle 28.000 sykepleiere og 18.000 helsefagarbeidere her i landet. Dobbelt viktig blir det da å sørge for lønns- og arbeidsforhold til de som velger helse- og omsorgsfag, slik at de blir i yrket.

LES OGSÅ: Prestisjebygget ble åpnet: – En stor dag for Tønsberg

Et Midtløkken på øyene

Så hva hjelper det å ha penger, dersom vi ikke har folk nok til å bemanne helse- og omsorgssektoren? Det er sikkert mange svar på det spørsmålet. Et av svarene er utvilsomt å følge Tønsberg kommunes eksempel gjennom satsingen på velferdsteknologi. Tønsberg har dessuten vel etablerte bofellesskap av typen Midtløkken, der eldre tar vare på hverandre i tilrettelagte leiligheter med gode aktivitets- og omsorgstilbud. I Færder burde dette inspirere til tilsvarende botilbud i Teie-området (og Tjøme sentrum?), slik eldrerådet i kommunen har anbefalt.

LES OGSÅ: Snøen skaper trøbbel for hjemmetjenesten, men Jose har alltid en plan A, B og C: – Flere har blitt overrasket

Kommunenes Sentralforbund har gitt ut en håndbok i «aldersvennlige lokalsamfunn». Her oppfordres politikere, eldreråd, kommuneorganisasjonen og brukerorganisasjonene til å gå sammen og opprette tverrfaglige prosjektgrupper for å planlegge et aldersvennlig samfunn. Det syns jeg er et godt råd i møtet med eldrebølgen.