Gå til sidens hovedinnhold

Kapitalisme versus sosialisme: Hvilket system er det moralsk riktige?

I årevis har denne konflikten splittet tenkere, filosofer og mennesker. I politikken finnes det knapt mer sentrale begreper. Men hvorfor er denne endeløse debatten så viktig?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er ideene under ideologiene som gjør dem udødelige. Det er helt fundamentale syn på mennesker og eksistensen som tillater en slik konflikt å splitte mennesker til den dag i dag. Verdier som ikke kjenner tid.

Ideene som ligger under disse to er individualisme og kollektivisme. Skal mennesker leve for seg selv og egen vinning, eller skal vi leve sammen og for andre? Er mennesket smeden av sin egen lykke, eller smeden til andres lykke? Skal mennesker verdsette materielle goder, eller ta vare på omstendighetene og mennesker rundt oss?

Disse to ideene er de som ligger under ideologiene og er grunnen til at debatten blir endeløs. Ideene er med oss gjennom hele livet. Hver dag blir vi møtt med valget om vi skal gjøre noe for oss selv eller andre. Om det er riktig å sette seg selv først, eller om du har en plikt til å sette andre før deg.

Mange av oss har lyst til å være gode mennesker mot hverandre og hjelpe, men mange har også store ønsker og drømmer i livet som vi vil kjempe for å oppnå. Da krasjer disse verdiene. Noen ganger blir man møtt med valg om man skal hjelpe en i nød eller fremme sitt eget liv. Her ligger konflikten.

For individualisten handler livet om seg selv. Hensikten er å lykkes på jorda og krever derfor et fokus på at en selv skal nyte av de handlingene og verdiene en skaper. Han ofrer ikke seg selv for andre eller andre for seg selv. Målet er alltid å bli bedre og å komme seg lenger. Med dette søker han kontinuerlig mer og bedre materiell og åndelig velstand.

For kollektivisten, derimot, handler livet om fellesskapet og menneskene rundt. Han er ikke drevet av et ønske om egen tjening, men av å styrke fellesskapet. Med det setter han ofte andre fremfor seg selv og kan ofre verdier for de som trenger det mer. Materiell velstand er ikke av stor viktighet.

I den ideologiske politikken blir disse moralske figurene kapitalisme og sosialisme. Et system der individer er selvstendige og kan skape og tjene for seg selv, og et system der fellesskapet er satt som altoverskyggende viktighet, med hensikt om å leve egalitært. Siden disse verdiene er så grunnleggende for oss blir den politiske konflikten endeløs.

Under et kapitalistisk system ser man fort store forskjeller mens under den sosialistiske egalitarismen, er alle mennesker like mye verdt og skal ha det samme.

I dag ligger vi kulturelt et sted i midten av de to, men vi lener oss litt mer mot den kollektivistiske. Spesielt i Norge; å leve for andre. Dette synes mest gjennom ting som velferdsstaten, fellesskapet, janteloven, osv. Men det individualistiske sitter ennå sterkt hos mange.

Så hvilke av disse ideene er de riktige?

Det er lett å tenke at slike abstrakte diskusjoner og spørsmål er helt uviktige. At det er det daglige som er relevant; de konkrete fremfor det abstrakte. Men sannheten her er at disse abstrakte ideene ligger allerede under alle konkrete valg du tar i hverdagen. Derfor er det viktig å fokusere på det generelle og tidløse.

Debatten «Kapitalisme vs. Sosialisme: Hvilket system er det moralsk riktige?» tas på biblioteket i Tønsberg 9. desember. Da diskuterer jeg og Lars Egeland (tidligere SV-stortingspolitiker og direktør ved OsloMet biblioteket) de to ideologiene for å komme fram til hvilken som er den riktige.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.