Kari Elisabeth har latt seg inspirere av avdød forfatterhøvding

I fjor stilte kunstneren Kari Elisabeth Haug ut i Venezia. I år er turen kommet til Tjøme. Og her fokuserer hun spesielt forfatteren Jens Bjørneboe.