Kari og Tove gjør det du skulle gjort selv: – Vi har et ønske...

Kari Roe starter dagen med noe som strengt tatt burde vært unødvendig.