Hva skjer?

A) Farmandstredet har planer om storstilt utvidelse på 7.500 kvadratmeter, med blokker på opptil ti etasjer. Nå synes vi ikke at parkeringsplassen ved Seebergs gate blir et savn, men: i planene inngår også riving av Stoltenberggata 6 («Stensholt-bygningen» fra 1903, oppført i Sefrak-registeret); samtidig er Meyer-gården nydelig restaurert, og hjørnebygningen i Hvalen-krysset er også nærmest et landemerke i gamle Tønsberg. Vårt forslag til politikerne: ikke ødelegg Tønsberg med flere gigantiske kasser! Ikke la Farmandstredet ese ytterligere ut, men legg heller føringer som tilpasses Meyer-gården, hjørnegården og Stensholt-gården! Det vil si ikke over tre etasjer, og med saltak.

Christen Sohlberg, en av eierne i Agora eiendom, sier om Stensholt-gården at «huset er ikke spesielt vakkert». Jo, det er det! Det er et harmonisk eksempel på hus som ble bygd den gangen man KUNNE bygge vakre hus! Puss det opp i henhold til antikvariske retningslinjer, og det blir like fint som Meyer-gården er blitt. Sohlberg mener vel ikke at disse høyblokk-kassene er vakre?

Utvalgsleder for plan og bygg i Tønsberg, Per Martin Aamodt (Ap), mener at det finnes gode eksempler i byen på at gammelt og nytt kan gå fint sammen. Vis oss de eksemplene!

B) Snorres gate. Nok et par høyblokker som overhodet ikke passer inn i småhusbebyggelsen her. Alt tullpratet til utbygger Petter Samuelsen (PS) om miljøvennlige blokker høres ut som historien «Keiserens nye klær» av H.C. Andersen. Utbygger snakker dessuten om «takhage med bikuber» – men hvor i himmelens navn skal de stakkars biene finne pollen?

Er politikerne redde for omdømmet sitt? Flere av dem har uttalt at blokkene til utbygger PS er spennende, kult, o.l. Med slike adjektiv raseres gamle, nydelige Tønsberg. Bare Venstre hadde litt ryggrad, og ville ha maksimalt 4 etasjer, men ingen andre stemte med dette partiet. FrP lå selvsagt alt på kne for utbygger, og mente at hele Tønsberg gjerne kunne bestå av høyblokker (og rike utbyggere).

Det er sjokkerende at utbygger PS har fått rive de gamle husa i Snorres gate før byggeløyvet var blitt utstedt. De kunne ha blitt nydelig restaurert, jf. Gråbrødregata og sidegatene der, Fjerdingen, Nordbyen, o.l.

Enden på visa er nå at politikerne har sagt «tre meter lavere» – men hvorfor så tafatt? Hva er tre små meter mot ei høyblokk på åtte etasjer? Det vil nesten ikke merkes, engang!

Der har vi utbyggerne: De blir sure og furter når de ikke får viljen sin, politikerne ser skattepenger forsvinne – og dermed får utbygger ja likevel (men tre små meter lavere), og folk flest raser over at «Norges eldste by» blir til en samling med kasser. Er det rart at vi opplever stor grad av politikerforakt?

C) Tjømegata/Storgata: Berulfsen-gården tvers overfor vakre Klubselskapet Harmonien svevde i livsfare for kort tid siden (men bakgården svever fremdeles). Mellom den og domkirka har det kommet en mastodont som har utnytta hver kvadratcentimeter både på bakken og i høyden. Noen «sikler» etter nabogården Berulfsen – for å sette opp en tilsvarende mastodont. Men: Berulfsen-gården og bygården i Tjømegata (det gamle antikvariatet, nedenfor tidligere Norli bokhandel) er to av Tønsbergs gamle, intakte bygårder med uthusbygning i bakgården. Utbyggerne ønsker å rive uthuset for å lage et «torg». Men hvorfor ikke lage et «bakgård-torg» med det opprinnelige uthuset som hører til huset mot gata? Ikke riv noe som skaper en autentisk helhet! – Politikere: Ikke gi rive-løyve, og legg klare føringer til utbyggerne! Ikke flere blokker og høyhus nå, ta heller utgangspunkt i resten av nydelige Storgata – og tilpass!

Har vi ikke kommet til et metningspunkt både når det gjelder leiligheter, kontorlokaler og forretninger? Vi leser om rikfolk som kjøper opp både 2 og 3 leiligheter, om tomme kontorlokaler og om forretninger som sliter – før de blir stengt. I mellomtida popper høyere og høyere «kasser» opp.

Modige politikere – hvor er dere?