Vi hører ikke lenger så mye om folk som flykter fra krig og nød. Men vi vet at svært mange av våre medmennesker som håpet på et bedre liv, har endt opp i flyktningleirer og kan risikere å bli boende der i lengre tid under svært kummerlige forhold. Som en kristen og humanistisk nasjon burde vår nestekjærlighet også inkludere mennesker som prøver å gjøre noe med livssituasjonen sin.

Noen få land i Europa tar ansvar og vil bedre kårene for flyktningene. Norge er ikke blant disse landene. Den eneste grunnen til at vi ikke engasjerer oss i flyktningarbeid er at vi har en regjering som har et egoistisk og smålig parti med på laget. Dersom Frp hadde vært holdt utenfor regjeringssamarbeid, ville vårt land hatt et atskillig større engasjement for de som i dag lever i umenneskelige forhold. Svaret på dette må være: Kast Frp ut av regjeringen.

Noen vil påpeke at uten Frp vil regjeringssamarbeidet bare bli en urealistisk drøm for de borgerlige partiene. Det kan hende, men regjeringsmakt kan kjøpes for dyrt. Barn i flyktningleirer som er syke og driver med selvskading og foreldrene deres som er blitt helt apatiske betaler for at Frp skal være med i regjeringen.

Det er riktig at et anstendig flyktningarbeid koster oss noe, men egentlig er det bare småtteri i den store sammenhengen. Vi skal være klar over at de som er bekymret for innvandring ikke bor der det er innvandrere og de har lite nyanserte kunnskaper på området. Folk som bor der det er mange flyktninger, setter pris på mangfoldet og vil gå i demonstrasjonstog for at flyktningene skal bli værende i bygda.

Jeg ønsker meg en regjering som bygger på våre verdier som menneskerettigheter og rettferdighet og den kan ikke komme fort nok.