Ca. halvparten av landets skoleelever har svart. Mobbing fra elever og lærere øker. Mye av våre skattepenger har i årevis blitt brukt til mobbeprogram som det er tydelig at ikke hjelper. Kunnskapsministeren er bekymret. Det er også mange av oss som har fått merke konsekvenser av mobbing. Mobbing er brutalt, og det ødelegger og tar liv.

For 7. trinn på landsgjennomsnittet sier 9,9 prosent at de blir mobbet, og på 7. trinn i Tønsberg kommune sier 9,2 prosent av 7.-klassingene at de blir mobbet. På 10. trinn er det landsgjennomsnitt på 7,4 prosent og i Tønsberg er det på 5,8 prosent. På mobbing fra voksne i skolen svarer 10.-klassingene i Tønsberg at 3,3 prosent blir mobbet, men på landsgjennomsnittet og i Vestfold og Telemark er prosenten litt lavere, men likevel hjerteskjærende høy.

LES OGSÅ: Kjell Roger ble alltid valgt sist i gymmen, og sjeldent bedt på fest. Så fikk han jobben som endret alt.

Det er forferdelig at så mange barn i Tønsberg blir utsatt for urett. I tillegg til at mobbetallene i Tønsberg er katastrofalt høye, må det også tas høyde for at det er store mørketall. Det sitter mange elever hjemme med ufrivillig skolefravær som ikke er skulk, de ville gjerne vært på skolen om skolen var et trygt sted å være, og de fleste av disse har nok ikke fått mulighet til å svare på elevundersøkelsen.

Når vi nå også ser at lærermobbing øker, stiller vi oss undrende til hvordan dette blir håndtert. Om man blir ansatt i et gartneri og ikke evner å vanne og stelle godt med plantene, vil det være naturlig at man blir bedt om å finne seg en ny jobb. Hvilke konsekvenser får det for lærere som mobber elever? Når det skjer, er vi på et ekstremt lavmål.

LES OGSÅ: Har hundrevis av venner, men er kronisk ensom

Mindre ressurser

I september kunne vi lese i Tønsbergs Blad at Tønsberg havnet på 229. plass av 255 når UNICEF rangerte hvilke kommuner som er best for barn og unge. I grunnskolen investerte Tønsberg kommune 1525 kroner per elev, mens landsgjennomsnittet var på 30.056 kroner. Driftsutgiftene pr. elev i Tønsberg var 126.348 kr, landsgjennomsnittet 175.487 kr.

Nå lanserer kommunen at de skal styrke de ansattes relasjonskompetanse. De skal lære å skape gode relasjoner og et trygt og godt læringsmiljø gjennom nettkurs med 12 korte filmer og gruppearbeid. Skulle ikke dette vært høyest prioritert fra ledere, lærere og andre ansatte i kommunen hele tiden? Inngår ikke dette i lærerutdanningen og i overordnet del av læreplanen?

Og hva koster dette programmet oss skattebetalere? Hvilke andre programmer bruker skolene, og hva er kostnadene? Hadde det vært en idé heller å bruke tid og ressurser på å prioritere elevmiljøet hver eneste dag? Hva tenker våre folkevalgte om mobbetall og kommunens prioriteringer?

LES OGSÅ:

Varslere får svi

Mobbing er fysisk og psykisk vold, og mobbing på skoler er å regne som overgrep under offentlig omsorg. Det er skoleeier, ledere og de ansatte på skolene og hjelpetjenestene og politikere sitt ansvar. Vi vet om flere lærere som har varslet sine ledere og skoleeier om urett og mobbing som har måttet gå fra sine stillinger. Det er mange flinke folk i skolene, men det koster å varsle. Både foreldre og ansatte i skolen som varsler om mobbing blir behandlet som varslere i strid med lovverket om varsling.

Ikke sjelden blir familier og elevene som blir utsatt for urett stigmatisert, og bekymringsmeldinger til barnevernet blir ofte sendt i etterkant av at foreldre klager til Statsforvalteren på utrygge skolemiljø. Kjersti Toppe (Sp), vår barne- og familieminister, har vært tydelig på at hun vil ha en slutt på at foreldre meldes til barnevernet når barnet engster seg for å være på skolen, og i august beklaget hun til de som har blitt utsatt for dette. Ansatte i skolen som varsler, risikerer å miste jobben. Historier om dette er ikke ukjent i media, og mange tør ikke varsle i frykt for konsekvenser. Det er mobbing satt i system.

LES OGSÅ: Hvor lenge vil norske lærere være systemslaver?

Der barn gråter?

Skal vi få bukt med mobbing så må det holdningsendringer til. Det neste vi trenger er prioritering, handling og konsekvenser. Det hjelper lite med fancy programmer, det har vi sett år etter år de siste årene. Vi trenger flere voksne med hjertet på rett plass i skolene, og at de som opplever mobbing blir lyttet til.

Barn og unge som blir utsatt for mobbing og pårørende bærer dette videre i livet på sine skuldre. Ni av ti som klager til Statsforvalteren på mobbing i skolen får medhold. Kommuner tar sjeldent ansvar. Det hadde vært ønskelig med en kommune der alle barn kan le. Blir det ingen bedring, kan slagordet til Tønsberg kommune endres til: Tønsberg kommune, der barn gråter.