Gå til sidens hovedinnhold

Kilen: Filvalgproblemer

Veianlegget på Kilen har blitt videreført med ny Presterødbakke. Køproblemene er borte.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er fremdeles detaljer som lett kan gjøre at trafikken vil gli lettere og forhindre problemer.

Trafikk fra fylkesvei 300 (Frodeåstunnelen) er i dag henvist til å kjøre i venstre fil inn i rundkjøringen. (Markert med gul farve på bilde).

I rundkjøringen er det ikke tillatt å skifte fil. Det vil si de som skal ta av mot Kilen Syd (Tolvkanten) må tvinge seg over i høyre fil. Det er bare ca. 30 m å gjøre dette på. Det er duket for problemer.

Dette skaper problemer for all trafikk, særlig for tungtrafikk. Hadde det vært mulig å velge høyre fil inn i rundkjøringen, ville problemet vært løst.

Kilen Syd er et et utbyggingsområde som allerede har mye trafikk, og i tillegg er det tilrettelagt for flere blokkleiligheter og et stort kjøpesenter.

I rundkjøringen nærmere sentrum er valget enkelt. En kan velge høyre fil når en kjører inn i rundkjøringen.

Det er helt naturlig å velge høyre fil i alle tre rundkjøringene når en skal ta av til høyre senere. Rød markering på bildet viser det naturlige kjøremønsteret.

2+-feltet i Presterødbakken vil skape store problemer for dem som må skifte fil i bunnen og toppen av bakken. Håper at fylkeskommunen innser at enkelte ting kan løses på en bedre måte. Det som faller naturlig er som regel det beste.

Kommentarer til denne saken