TØNSBERG: – Det kan stå mellom liv og død i sin ytterste konsekvens. Man kan få det enda verre når livet er som verst og man blir satt i en lang telefonkø, sier daglig leder Anne Line Diesen i Kirkens SOS i Tunsberg som har et kontor i Tønsberg og et i Drammen. 

Nå etterlyser hun flere frivillige i Vestfold som vil hjelpe mennesker i krise. Nytt kurs for frivillige holdes 8. mars. Kirkens SOS er en frivillig landsdekkende organisasjon som betjener en døgnåpen krisetelefonen. I fjor fikk de 190.000 henvendelser fra mennesker som trengte noen å prate med.

– Når alle offentlige kontorer stenger klokken fire og krisen inntreffer, da trenger man noen å snakke med. En samtale kan bety liv eller dø. Det viser seg at det eneste som kan forebygge selvmord er en samtale, sier Diesen.

LES OGSÅ: Flest selvmord om våren

Telefonnummeret til Kirkens SOS døgnåpne krisetelefon er: 22 40 00 40.

Får spørsmål om selvmord

Alle som ringer får spørsmål om de har tenkt på å ta sitt eget liv.

– Rundt 500 mennesker tar selvmord i Norge i løpet av et år. Det er et stort samfunnsproblem og fortsatt tabubelagt, sier Diesen.

Hun understreker at ikke alle som ringer, tenker på selvmord.

–  Vi alle har noen tunge perioder i livene våre. Mange strever etter samlivsbrudd, har relasjonsproblemer, personlige problemer, angst eller sliter med ensomhet. Alle kan komme i en situasjon hvor vi har behov å snakke med noen anonymt om noe som plager oss.

Hun forteller at noen vil ikke snakke med sine nærmeste om det som tynger dem. 

– Mange vil ikke bry de nærmeste. Det kan være litt mye når man er in i en krise og har behov for å prate mye. Noen skjuler problemer fordi de skammer seg. Det kan handle om selvmord, seksuelle overgrep eller at man lever i en vanskelig relasjon, sier Diesen.

LES OGSÅ: Frivilligheten: Dugnad er en viktig del av den norske kulturen

Få frivillige i Vestfold

Hun forteller at kapasiteten til krisetelefonen er sprengt.

– Behovet er veldig stort, det er travelt på vaktene, ikke minst om nettene. Når du har det vanskelig, blir grublingen verst om natten når du ikke får sove, sier Diesen.

I Vestfold er det 15 frivillige som tar de vanskelige samtalene. Altfor få, mener Diesen.

– Vi burde vært 30. Det har vist seg å være litt vanskelig å rekruttere frivillige i Vestfold. Vi har holdt stengt og ligget nede en stund så det kan hende at folk mistet oss litt fra bevisstheten. Jeg velger å tro at folk i Vestfold ikke er mindre interessert i å hjelpe andre enn de er andre steder i landet, sier Diesen.

LES OGSÅ: Stor pågang SOS-telefon

– Gir mer enn det krever

Alle som melder seg som frivillig får en grundig opplæring og veiledning. Kurset som starter på onsdag, går over ti kvelder.

– Vi øver blant annet på å være gode lyttere og tørre å stille direkte spørsmål. Vi skal lytte og gi innspill. Folk finner løsningene selv gjennom samtalen,  sier Diesen. 

Du trenger ikke noe spesielle kvalifikasjoner for å bli frivillig i Kirkens SOS.

– Det viktigste er at du er interessert i andre mennesker og ikke er midt opp i en livskrise selv. Vi skal ikke være behandlere, vi skal være medmennesker. Dette passer både for pensjonister, studenter eller folk i full jobb. Vi tilpasser vakter til livssituasjonen.

Det er to vakter i måneden eller en nattvakt. 

– Det kan være krevende, men også veldig givende og meningsfylt å betjene krisetelefonen. De som er med på det sier at det gir dem mer enn det det krever. Det er stort å oppleve at du kan hjelpe folk å snu en negativ tankegang og holde motet oppe. Vi er med på å redde liv. Det er jeg helt sikker på, sier Diesen.

HER KAN DU KONTAKTE KIRKENS SOS: Kirkens SOS Tunsberg