I året 871 skjedde det, sier Snorre. Da ble Tønsberg grunnlagt som by. Året efter samlet Harald Hårfagre landet til et rike. I 365 dager skal vi feire verdens beste by. En gang en liten handelsby ved fjorden. I 2021 en travel regions-hovedstad med de fleste funksjoner som hører en hovedstad til. Midt i byen kneiser vårt eget interne fjell. Vår diamant. Slottsfjellet. Her ligger ruinene av Tunsberghus. Fjellet vi er så stolte av og borgen eller festningen som har en så utrolig historie med konger, dronninger, prinsesser og mange begivenheter.

Når man har vokst opp i denne byen, fått det meste av sin utdannelse her, og jobbet her, så er det en selvfølge at man som pensjonist gir litt tilbake.

Hva kan vi som gamle pensjonister gjøre? Jo, melde oss inn i noen foreninger og stiftelser og se hva som kunne bli gjort for byen. En fornuftig bruk av en fritid.

LES OGSÅ: Nå skal byen feires – og det med arrangementer hele 2021 igjennom

Har tatt dårlig vare på det vi har

Tønsberg har opp gjennom årene blitt vandalisert eller brent. Mye av den gamle trehusbebyggelsen er borte. Erstattet av firkantet Leca-bebyggelse eller åpne sår som fungerer som parkeringsplasser.

Bryggen ble reddet i siste øyeblikk. Det ble byens store trekkplaster. Nordbyen liger der i sin prakt. Rundt Haugar og Slottsfjellet er det en blanding av nytt og gammelt. Dessverre har vi ikke fullt ut forstått hva historien kan bidra med som trekkplaster for turister. Det blir inntekter av slikt.

LES OGSÅ: Gard gleder seg til jubileum-sommer i Tønsberg: – Her skal det bli både dramatikk og romantikk

Byen slo seg sammen med først Sem kommune og så Re kommune. Navnet ble beholdt, men mye annet ble vingeklippet. Byens segl ble skiftet ut med et kommunevåpen. Hvorfor kassere noe så spesielt som et byseg?. Bystyret ble erstattet med kommunestyret. Slikt gjør man ikke med Norges eldste by.

Stiftelsen Gamle Tønsberg har de siste årene satt ut 4 bronsemodeller av middelalderkirker i Tønsberg. Den 5., Slagen Kirke skal avdukes i 2021. Stiftelsen deler ut bevaringsprisen hvert år. I 2021 blir prisen ganske spesiell. Det er laget en film om objektet. Stiftelsen skal gi byen en jubileums-sten som skal stå ved biblioteket og bronsetavlen skal inneholde 19 punkter i byens historie. Fra 871 til 2020. Slottsfjellets Venner fusjonerte i 2019 inn i stiftelsen og vi skal dele ut kr. 100.000.- til Slottsfjellmuseet. Pengene skal brukes til å undervise skoleungdom i byens historie.

Tønsbergs Arbeiderforening som ble grunnlagt i 1866 har holdt til i Kammegaten 5. Det ble for dyrt å holde en slik bygård i stand og 4. januar overdras bygget til nye eiere. 75% av netto salgssum gis som gave til Slottsfjellmuseet. Pengene skal brukes til vedlikehold, nybygg etc., slik at museet kan få enda mer å vise frem av historien. På det viser setter den upolitiske foreningen et solid avtrykk i Tønsbergs historie.

Det er mange andre foreninger som også bidrar til å løfte frem byen. Vikingskipene. Kystkultursenteret. Sjømannsforeningen. Velforeningene. De historiske foreninger. Kunsten og kulturen. Museene.

LES OGSÅ: Lars Martin oppsummerer notene han hittil har spilt på: – «45» er et jubileum, det og

La oss være kreative

Og så har vi selvsagt naturen med oss til lands og til sjøs. Vi er også en av landets store landbrukskommuner.

La oss være kreative når vi søker efter nye ting som kan bidra til byens utvikling. Skal det satses på historien, må historien presenteres korrekt. I messeområdet må idretten, kultur, underholdning og kropp og sjel trimmes.

LES OGSÅ: Jubileet ble ikke helt slik Torbjørn og Jan Erik hadde sett for seg: – Vi må utsette de planene til neste år

Tønsberg er en gedigen gave gitt til oss som bor og virker her. La oss ta vare på den og utvikle den til alles beste. La oss se litt tilbake før vi styrer fremover. La den nye arkitekturen og utviklingen tilpasse seg byens historie.

Gratulerer med året 2021.