Gå til sidens hovedinnhold

Kjell Ingolf - si nei til å kaste ut Delnaz (6), Khairi (5) og Della (1)

Regjeringen – inkludert KrF – er i ferd med å kaste tre jesidiske barn og deres foreldre ut av landet til en ekstremt usikker og farlig skjebne i Nord-Irak.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Søsknene Delnaz (6), Khairi (5) og Della (1), født og oppvokst i Tønsberg og en del av vårt nærmiljø, rives vekk fra et trygt bosted med lekekamerater, omsorgspersoner og gode naboer til en ytterst usikker tilværelse i Irak. Ikke minst risikerer de forfølgelse fordi jesidiene, som familien tilhører, er en religiøs minoritetsgruppe.

Hvorfor denne livsfarlige dommen? Fordi moren, som kom hit som flyktning i 2012, ikke fortalte hele sannheten om seg selv da hun fikk midlertidig oppholdstillatelse. Den ble innvilget fordi hun var enslig, gravid og hadde flyktet fra et IS-herjet Irak. Hun fortalte ikke at hun ble gravid med en annen jesidisk asylsøker etter ankomst til Norge, av frykt for å bli sendt tilbake til forfølgelse og dødstrusler i hjemlandet. Nå mener Utlendingsdirektoratet (UDI) at hele familien skal ut fordi moren ga uriktige opplysninger, og fordi UDI anser det trygt nok for familien i Irak.

Les også

Anders utfordrer sin egen partileder til å komme på banen: – Mange har forventninger til KrF i denne saken

Den siste påstanden har reist en storm av protester. Jesidiene er en ekstremt forfulgt gruppe, som nettopp har vært utsatt for folkemord i Irak. Området familien skal tilbake til, har lommer av aktive IS-grupper som utgjør en permanent trussel spesielt for jesidier. De returneres til forfølgelse og internflukt, noe som strider mot FNs høykommisær for flyktninger sine anbefalinger.

Les også

Utløste spontan applaus i kommunestyret: – Som folkevalgte har vi et ansvar for å ta vare på hele befolkningen i kommunen vår

Så sent som i forrige måned inngikk Høyre, Venstre og KrF en budsjettavtale med Fremskrittspartiet som sier at ‘forfulgte kristne, ahmadiyyamuslimer og jesidiske flytninger skal prioriteres’ og skjermes spesielt i asylsaker pga forfølgesrisikoen. I tillegg sier FNs barnekonvensjon og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen at ‘barnets beste skal være et overordnet hensyn i alle saker som vedrører barn’. Begge disse konvensjonene er også del av norsk lovgivning. Likevel lar UDI og Utlendingsnemnda såkalt innvandringsregulerende hensyn veie så tungt at de likevel ikke gir oppholdstillatelse. Tross tre mindreårige barn, født og oppvokst her i landet. Tross retur til internflukt, ytterste fare for forfølgelse og i verste fall død.

Les også

Fredsprisvinner har engasjert seg for Delnaz (6) og Khairi (5): – I strid med grunnleggende medmenneskelighet

At regjeringen, med Venstre og spesielt KrF som har barnas beste uansett som en av sine viktigste politiske prioriteringer, nå åpner for denne inhumane returen, er for oss fullstendig uforståelig. Derfor sier vi til vår barne- og familieminister: Kjell Ingolf, si nei til dette!

Kommentarer til denne saken