Kjemper for å bevare låven: – Å rasere dette bygningsmiljøet ville være hårreisende

Låven ved den tidligere husmorskolen på Olsrød bør ikke rives, men restaureres og brukes, mener stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad.